Rekolekcje przez Niedziele Wielkiego Postu

Wielki Post jako czas przygotowania do Triduum Paschalnego

Środa Popielcowa 17 lutego (Msze św. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30 i 18.00– „W mię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” – o sakramencie spowiedzi św. u początku Wielkiego Postu i pojednaniu się z Bogiem przed Triduum paschalnym (ks. Emanuel)

I niedziela Wielkiego Postu 21 lutego – „ Boże spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa” (z kolekty na I niedzielę Wielkiego Postu) –  o roli postu i pokusy w naszym życiu duchowym (głosi ks. Szymon Kos)

II niedziela Wielkiego Postu 28 lutego – „Dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9, 5) –doświadczenie chwały Bożej na każdej Eucharystii, a szczególnie na  Mszy Wieczerzy Pańskiej (hasło roku duszpasterskiego: Zgromadzeni na Wieczerzy) (głosi ks. Szymon Kiera)

III niedziela Wielkiego Postu 7 marca – „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, naszą moc i mądrość” (1 Kor 1, 22nn) – krzyż Chrystusa szczególnym znakiem Liturgii Męki Pańskiej (głosi ks. Marcin Niesporek)

IV niedziela Wielkiego Postu 14 marca – „ Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, którą nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4)  – kontemplacja tej prawdy w  ciszy i adoracji Wielkiej Soboty początkiem zbawienia  ( głosi ks. Emanuel Pietryga)

V niedziela Wielkiego Postu 21 marca – „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Wigilia Paschalna –  nasze zmartwychwstanie największym owocem zmartwychwstania  Chrystusa ( głosi ks. Karol Faj)

Rekolekcje adwentowe ze Słowem Bożym

wielkie_rekolekcjeW niedzielę 29 listopada rozpoczęliśmy Adwentem kolejny rok liturgiczny. Tradycją naszej parafii jest przeżywanie w tym czasie rekolekcji ze Słowem Bożym. Dlatego do zabrania po mszach św. w niedziele  i do pobrania na naszej stronie internetowej są foldery z rozważaniami na każdy dzień.

Zapraszamy do skorzystania z tej metody przeżywania rekolekcji i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia! 

Pobierz rozważania na I tydzień Adwentu (od 29 listopada) wraz z opisem metody modlitwy… 

Pobierz rozważania na II tydzień Adwentu (od 7 grudnia) wraz z opisem metody modlitwy… 

Pobierz rozważania na III i IV tydzień Adwentu (od 14 do 23 grudnia) wraz z opisem metody modlitwy… 

Jubileusze małżeńskie 2020

Jubileusze małżeńskie 2020

Msza Święta w intencji jubilatów będzie sprawowana w Katedrze Chrystusa Króla 24 maja 2020 r., o godz. 12.00, jednak bez udziału małżonków.

Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry.

Na wspólne świętowanie w Katedrze zapraszamy w przyszłym roku 23 maja 2021 r., godz. 12.00 do Katowickiej Archikatedry.

 

Pierwsza Komunia Św. 2020

Szczęść Boże! Drodzy Rodzice!

W związku z licznymi pytaniami, telefonami pragnę poinformować:

1/ Tradycyjna forma I Komunii  św. (wspólna Eucharystia z uroczystą procesją wszystkich dzieci z rodzicami itd.) nie jest aktualnie możliwa i prawdopodobnie nie będzie możliwa przez długie miesiące.

2/ W związku z tym proponuję I Komunię św. w małych grupach (do 3 dzieci, a każde dziecko może przyjść z rodzicami i rodzeństwem do 5 – 6 osób prócz dziecka). Plan jest następujący: w sobotę o 16.00 spowiedź dzieci, rodziców i rodzeństwa w kościele plus pobłogosławienie stroju komunijnego i krzyżyka, a w niedzielę udział w dowolnej Eucharystii np. o 10.00, 11.30 lub 14.00 z wręczeniem na końcu dziecku pamiątkowego egzemplarza Pisma Św. Dzieci siadają z rodzicami w zarezerwowanych pierwszych ławkach w maseczkach (oczywiście w trakcie przyjmowania Pana Jezusa należy je zdjąć). Spotkanie przy stole tylko w domu, w gronie ścisłej rodziny dopóki nie zostaną otwarte restauracje. Inni uczestnicy (dziadkowie, chrzestni itd.) mogą łączyć się w modlitwie przez internet (transmitujemy wszystkie Msze św,. – wejście przez stronę internetową parafii  www.jadwiga.info ). Do wyboru są wszystkie niedziele maja (począwszy od 10 maja), czerwca, lipca itd. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłaszamy się obowiązkowo w kancelarii tylko w godzinach urzędowania – oczywiście telefonicznie.  Jeśli zgłosi się jedno dziecko na daną Mszę św. też oczywiście może przeżyć tę formę I Komunii św.

3/ Było już pytanie o możliwość przesunięcia I Komunii św. na przyszły rok. Nie ma problemu. Proszę to tylko zgłosić.

4/ A najważniejsza sprawa – to Wasza wiara i świadectwo dawane dziecku przez wspólną, codzienną modlitwę i uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej przynajmniej przez internet (dzieci szczególnie zapraszamy do modlitwy we Mszy o 11.30) albo w jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej. Eucharystii.

W razie pytań i wątpliwości – proszę dzwonić do kancelarii w godzinach urzędowania.                    

ks. Emanuel Pietryga
proboszcz

Chorzów, 30.04.2020       

Komunikat w sprawie 3 maja i nabożeństw majowych 2020

Komunikat w sprawie uroczystości NMP Królowej Polski, nabożeństw majowych oraz sprawowania sakramentu pokuty i pojednania

1. W związku z napływającymi pytaniami informuję, iż w sprawie uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 maja) należy kierować się zapisem w Kalendarzu Liturgicznym Archidiecezji Katowickiej 2020. Równocześnie wyjaśniam, że w bieżącym roku liturgicznym uroczystość ta zbiega się z obchodem 4. niedzieli wielkanocnej i zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych uroczystość maryjna powinna być obchodzona w poniedziałek, 4. maja. Jednak na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała, że:

uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzona w sobotę, 2 maja (wieczorem 1 maja odmawiamy I nieszpory uroczystości);
w niedzielę, 3 maja, obchodzimy 4. niedzielę wielkanocną (wieczorem 2 maja odmawiamy I nieszpory 4. niedzieli wielkanocnej). Zmiana ta dotyczy tylko bieżącego roku.

2. Przy okazji przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami Arcybiskupa Katowickiego (potwierdzonymi w Zarządzeniu z dnia 17 kwietnia 2020 r.) nie urządzamy w parafiach osobnych nabożeństw majowych. Ksiądz Arcybiskup zachęca jednak, by po każdej Mszy św. odmówić Litanię Loretańską. W dalszym ciągu śpiewamy też suplikacje z dodanym wezwaniem: „Abyś ludowi Twemu deszczu udzielić raczył”.
3. Praktyka wskazuje, że konieczne jest także przypomnienie, iż w parafiach nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, np. telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wszelkie środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

† Marek Szkudło
Wikariusz Generalny