Archiwum parafii

Spis zawartości archiwum Parafii

1/I Maszynopis (7
ss.)
dotyczący
ostatnich lat istnienia I Państwowego Liceum i Gimnazjum im.
Odrowążów przy ul. Powstańców 6,  przed II
wojną  światową; notatka dot. poświęcenia dzwonu 16.10.1949.
(3 ss. w tekturowej okładce); Wiadomości Parafialne 1938,
nr. 2, 13, 15, 20, 24, 46; oraz 1939; niemieckojęzyczny druk z
1929 r. z utworami ks. Jana Gajdy; tygodnik Przyszłość 1938,
13 luty; kilka luźnych, rękopiśmiennych kartek – lata1924-1972
2/I Rada parafialna
1909-1970
3/I Protokoły
posiedzeń Rady Parafialnej św. Jadwigi w Chorzowie 1893-1947
4/I Wizytacje
dziekańskie 1889-1979
zakony, bractwa i
towarzystwa parafii św. Jadwigi, protokoły wizytacji kanonicznej
i dziekańskiej itd.
5/I Wizytacje
biskupie 1948-1977
kwestionariusze,
dekrety wizytacyjne, protokoły z wizytacji kanonicznej
6/I Akta wizytacyjne
1905-1928
7/I Protokoły
wizytacji kanonicznej
8/I Władze świeckie
1940-1943
urzędowe pisma z
czasów okupacji
9/I Korespondencja z
władzami świeckimi 1901- 1964
poświadczenia,
zezwolenia budowlane, kosztorysy, umowy
10/I Korespondencja z
władzami świeckimi 1900-1978
11/I Korespondencje z
władzami duchownymi 1920-1972,1978-1988
12/I Korespondencja
urzędowa 1899-1934, Korespondencja kurii z dekanatem chorzowskim
1978
13/I Okólniki
władz duchownych w języku niemieckim 1893-1941
14/I Okólniki
władz duchownych 1944-1953
15/I Okólniki
władz duchownych 1954-1973
okólniki,
kazania, sprawozdania
16/I Listy episkopatu
1946-1978
17/I Listy episkopatu
1978-1989, 1990-1999
18/I Listy
ordynariusza 1939-1978
19/I Listy
ordynariusza 1978-1989
20/I Wizytacje
1889-1901
21/I Wizytacje
dziekańskie 1979
22/I Ogólna
statystyka 1896-1989
powroty do
Kościoła, ekskomuniki
23/I Spis konwertytów
1920-1975
prośby o
przyjęcie do Kościoła, decyzje o przyjęciu
24/I Apostaci (księga
rękopiśmienna) 1920-1950
lista nazwisk
25/I Ilustracje dwa kolorowe
zdjęcia ołtarza  kościoła św. Jadwigi, zdjęcia z pogrzebu
ks. Markwicy, zdjęcia z nawiedzenia kopii obrazu, zdjęcia
zniszczonego krzyża z kaplicy cmentarnej itd.
26/I Ubezpieczenia
społeczne 1937-1984
polisy, okólniki,
wnioski
27/I Miscelanea
1880-1935
zdjęcia, ryciny,
foldery reklamowe zakładów rzemieślniczych produkujących
dewocjonalia
28/I Okólniki
referatu duszpasterskiego 1973-1984, 1985-1994 i referatu
liturgicznego 1969-1976
29/I Sprawy metrykalne
1942-1957
30/I Sprawy metrykalne
1950-1977
przysięgi,
zeznania świadków w sprawie chrztu, metryki
31/II Sprawy metrykalne 1951-1974 prośby o
wystawienie świadectwa chrztu, zeznania świadków itd.
32/II Dom parafialny
1941-1948
plany, decyzje,
korespondencje
33/II Dom parafialny
1968-1977
karty kontowe
najemcy, kosztorysy, korespondencje
34/II Cmentarz (Akta do
1946) 1889-1946
plan muru
cmentarnego (1926), plan bramy cmentarnej, rachunki,
korespondencja, plany
35/II Cmentarz (Akta od
1947) 1898-1977, 1976-1996
plan kaplicy
cmentarnej z krzyżem, ewidencja grobów, korespondencja w
sprawie grobów
36/II Plebania
1889-1970
plany ,
korespondencje, rachunki, książka ewidencyjna nieruchomości
37/II Fundusze
kościelne1900-1961
protokoły z
komisyjnego liczenia kolekty, biuletyny, umowy
38/II Ubezpieczenia
1894-1990
rachunki,
potwierdzenia wpłat
39/II Wyciągi z ksiąg
wieczystych kościoła 1905-1945
40/II Budynek i
Inwentarz 1906-1974
obliczenia
statyczne zbiornika koksu dla kotłowni, umowa o dostarczenie gazu
koksowniczego itd.
41/II Dom
parafialny-dzierżawa 1917-1969
umowy najmu,
korespondencje
42/II Ogólna
korespondencja dot. majątku kościelnego 1903-1959
umowy najmu,
sprzedaży, kupna, wykaz sprzętów p. św. Jadwigi używanych
w p. św. Antoniego, plany, zażalenie, wnioski, korespondencja w
sprawie niemożności spłat długów (głównie w związku
z budową p. św. Antoniego), Rachunki itd.
43/II Nabożeństwa różne Materiały i
propozycje modlitw, nabożeństw, homilii, ks. Jan Twardowski-
Rekolekcje dla dzieci, ks. Mieczysław Maliński – Rekolekcje dla
młodzieży, konspekty modlitw, nabożeństw oraz różne odpisy
korespondencji i przemówień 1940 – 1967
44/II Kościół
domowy – materiały formacyjne (1977-1981)
45/II Powołania czasopisma,
materiały powołaniowe, bibliografia dot. kapłaństwa
46/II Chór
parafialny 1931-1937
korespondencja,
spisy obecności, zdjęcie 1933 r.
47/II Trzeźwość lata 70 prasa
trzeźwościowa, biuletyny, materiały formacyjne, instrukcje,
Księga trzeźwości 1983
48/II Ogólna
korespondencja dot. rachunkowości kościelnej 1954-1972
zestawienia
przychodów i rozchodów parafii, księgi meldunkowe
49/II Lokata kapitałów
1919-1941
okólniki,
pisma z banków
50/II Podatki i
świadczenia społeczne 1968-1977
rachunki, dowody
wpłaty, protokoły
51/II Plany kościoła
1908-1954
zezwolenia
budowlane, plany
52/II Organy 1908-1983 kosztorysy,
plany, foldery reklamowe
53/II Dzwony 1932-1957 foldery
reklamowe, plany dzwonów, oferty
54/III Stowarzyszenia kościelne Księga pamiątkowa
poświęcenia sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet przy
parafii św. Jadwigi 16.05.1937, Księga pamiątkowa Arcybractwa
Straży Honorowej przy p. św. Jadwigi (1949 r.), materiały dot.
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
(1938-1939), rachunki wystawione dla Towarzystwa św. Wincentego a
Paulo (1939), sprawozdanie z dwudziestolecia działalności
Sodalicji Pań w Chorzowie, dokument erekcyjny Sodalicji
Mariańskiej Mężów (1948), Przewodni Miłosierdzia 1930,
nr 1, materiały formacyjne Krucjaty Wstrzemięźliwości
55/III Akcja społeczna
1931-1948
Dokumenty dot.
problemów zaniedbanych dzieci i działań przestępczych
nieletnich
56/III Akcja oświatowa spis filmów
z krótką charakterystyką (lata 50-60), nuty, dokumenty
dot. prenumeraty pism (1951-52), niemieckojęzyczne pismo Pax
Vobis itd.
57/III Ochrona
przeciwpożarowa 1929-1958
Materiały dot.
zabezpieczeń przeciwpożarowych
58/III Intencje mszalne
do 1917 (niektóre roczniki)
59/III Intencje mszalne
do 1917 (niektóre roczniki)
60/III Intencje mszalne
1919-1921
61/III Intencje mszalne
1927-1930
62/III Intencje mszalne
1935, 1939
63/III Intencje mszalne
1940-1943
64/III Intencje mszalne
1944-1945
65/III Intencje mszalne
1947-1948, 1974-1976, 1978-1979
3 zeszyty
rozliczeń odprawianych Mszy św., 2 księgi intencji mszalnych, 2
zeszyty intencji
66/III Ogłoszenia i
porządek nabożeństw 1990-1998
67/III Duszpasterstwo
dorosłych
diarium (śluby,
chrzty 1925-1934); materiały formacyjne dla kandydatów do
małżeństwa; kazania i katechezy przedwakacyjne lata 60-70
68/III Duszpasterstwo
specjalne
zakłady
klasztorne 1901-1972; korespondencja z zakonami, zdjęcie ś.
Oktawii z 1926 r. , plan obiektu przy Tempelstrasse; szpital
1893-1973 – korespondencja m. in. w sprawie lecznicy brackiej;
więzienie 1882-1931- korespondencja w sprawie duszpasterstwa
więźniów
69/III Nauka religii w
szkole
1941-1966
materiały katechetyczne niemieckojęzyczne z czasów II
wojny światowej; wykaz sierot, wykaz dzieci, których
rodzice zginęli w obozach koncentracyjnych, materiały
katechetyczne powojenne
70/III Młodzież
pracująca
maszynopis
oprawiony katechez dla młodzieży pozaszkolnej (Katowice 1962);
materiały katechetyczne
71/III Młodzież szkół
średnich
materiały
formacyjne – katechezy dla kl. XI; Studenci: Wychowanie młodzieży
akademickiej do czystości- materiały XI Krajowej Sekcji Roboczej
Duszpasterzy Akademickich 21-22 VIII 1969
72/III Ogłoszenia
duszpasterskie 1948-1964
73/III Ogłoszenia
duszpasterskie 1946-1965
74/III Ogłoszenia
duszpasterskie 1972-1980
75/III Materiały
formacyjne „Dylematy etyczne” komunikaty ks. bpa
Bednorza – lata 70
76/III Materiały
dotyczące dzieci 1905-1926
77/III Sekciarze
1917-1951
maszynopis o
sektach, odpisy korespondencji w sprawie zborów i
wolnomularstwa, wykaz innowierców gminy Nowe Hajduki lata
20
78/IV Misje i rekolekcje parafialne materiały na dni
misyjne z lat 70, materiały z lat 1933-1967, materiały
informacyjne dot. Odnowienia misji 1937 r. (druki)
79/IV Pielgrzymki materiału dot.
Pielgrzymek i procesji, korespondencje z Miejską Radą Narodową
1903-1997; porządek procesji Bożego Ciała w 1932 r.
80/IV Personalia ogólne
1889-1972
dokumenty dot.
służby kościelnej (organiści, kościelni; kwestie sporne,
korespondencja dot. niesubordynacji służby, listy z prośbą o
przyjęcie i in.)
81/IV Personalia ogólne
1896-1972
dokumenty dot.
zatrudnienia służby kościelnej
82/IV Administratorzy i
proboszczowie
pisma Prezydium
Rady Narodowej Wydz. Finansowy do proboszcza Bańki 1959-1964
83/IV Wikarzy 1889-1977 Materiały dot.
przeniesień, zastępstw; dekrety
84/IV Listy pasterskie,
katechezy, nabożeństwa (materiały 1962-1967)
85/IV Księga
protokolarna posiedzeń rady parafialnej św. Jadwigi w Chorzowie
1948-1959
86/IV Reprezentacja
gminy kościelnej przy parafii św. Jadwigi
87/IV Dziennik dekanatu
chorzowskiego 1934-1979
88/IV Kasa dekanatu
chorzowskiego 1954-1976
(część kart
wyrwanych)
89/IV Protokólarz
konferencji dekanatu chorzowskiego
90/IV Protokólarz
konferencji dekanatu chorzowskiego 1947-1959
91/IV Książka kazań
1923-1939
92/IV Księga kazań
1945-1975
93/IV Księga
przystępujących do I komunii świętej 1891-1913
94/IV Księga
przystępujących do I komunii świętej 1950-1957
(zaginiony)
95/IV Księga
przystępujących do I komunii świętej 1958-1968
96/IV Protokoły
egzaminu przedślubnego 1937-1938
97/IV Protokoły
egzaminu przedślubnego 1938-1940
98/IV Protokoły
egzaminu przedślubnego 1940-1943
99/IV Protokoły
egzaminu przedślubnego 1943-1946
100/IV Księga
bierzmowanych 1909
101/IV Księga
bierzmowanych 1908-1918
102/IV Księga
bierzmowanych 1949
103/IV Księga
bierzmowanych 1943, 1946, 1948, 1951, 1953
104/IV Księga
bierzmowanych 1957, 1962, 1967, 1968
105/IV Księga konwersji
1914-1975
106/IV Inwentarz majątku
kościelnego 1930-1932
107/IV Wykaz dochodów
kościoła parafialnego1937-1947
108/IV Kasa Różańca
św. 1945-1976
109/IV Książka kasowa
Towarzystwa Wincentego a Paulo 1937-1939
110/IV Książka
protokołów Kongregacji Mariańskiej przy p. św. Barbary
1924-1935
111/IV Bractwo Rodziny
św. przy p. św. Jadwigi (spisy) 1961-1966
112/IV Związek misyjny
(spisy) 1929-1941
113/IV Metryki zastępcze
1947-1965
114/IV Statuta
Confraternitatis 1940-1964
115/IV Historia dekanatu
chorzowskiego
(maszynopis, ss.
62)
116/IV Akta dot. p. św.
Barbary
protokół
przejęcia p. przez ks. J. Brandysa 1934
117/IV Akta dot. p. św.
Barbary
dekrety
wizytacyjne, protokoły 1930-1978
118/IV Akta p. św.
Barbary 1930-1980
119/IV Akta personalne
p. św. Barbary 1920-1981
120/IV Materiały dot.
różnych parafii 1982
121/IV Akta p. św. Marii
Magdaleny 1931-1980
122/IV Wykaz
katechizowanych dzieci 1914-1949
123/V Kasa Związku
Chrześc. Matek i Panien
124/V Akta i protokoły
p. św. Jadwigi 1938-1978
protokoły z
bierzmowania, sprawozdania wizytacji dziekańskich, statystyka
parafialna za rok 1954
125/V Rady parafialne
dekanatu chorzowskiego 1948
okólniki,
odpis listu bpa do „Trybuny Robotniczej”
126/V Rachunki
1905-1906
127/V Rachunki 1908
128/V Sprawy misyjne w
duszpasterstwie parafialnym 1981
129/V Akta
parafialne-pisma urzędowe 1901-1942
130/V Akta parafialne
1854-1915
(rękopis)
131/V Akta parafialne
1916-1921
132/V Akta dekanalne
1888-1922
133/V Inwentarium
1905-1909
134/V Akta parafialne
1911-1929
135/V Akta 1883-1940
136/V Akta-rachunki
1874-1875
137/V Akta 1908-1911 (rękopisy)
138/V Akta służby
kościelnej 1936-1941
139/V Rachunki 1915
140/V Rachunki 1916
141/V Konferencje
dekanalne 1945-1959
142/V Akta dekanalne
1932-1939
rachunki
143/V Akta dekanalne
1933-1939
rachunki
144/V Akta dekanalne
1932-1955
rachunki
145/V Akta dekanalne
1979-1981
146/V Akta
dekanalne1910-1964
jurysdykcja i
urlopy
147/V Dzień skupienia
dla ministrantów 1964
148/V Akta dekanalne
1976-1980
sprawozdania,
korespondencja
149/V Akta dekanalne
1938-1954
referaty
wygłoszone na konferencjach dekanalnych
150/V Akta
dekanalne1956-1970
wykazy i listy
obecnych na nabożeństwach i konferencjach dekanalnych
151/V Akta dekanalne
1931-1976
akta personalne,
dekret powołujący dekanat kochłowicki
152/V Akta dekanalne
1976-1979
153/V Akta dekanalne
1977-1978
konferencje
154/V Ogólne
akta dekanatu 1976-1958
155/V Akta
dekanalne-rada duszpasterska 1973-1974
156/V Akta dekanalne
1931-1938
konferencje
157/V Akta dekanalne
1940-1944
protokoły
158/V Akta dekanalne
1974-1982
159/V Akta dekanalne
1960-1977
konferencje
160/V Akta dekanalne
różne1945-1957
161/V Akta dekanalne
1949-1957
m.in. formularze
wizytacyjne
162/V Akta dekanalne
różne 1931-1939
163/V Verhandelt
1897-1922
164/V Akta dekanalne
1975-1978
165/V Skorowidz księgi
chrztów 1934-1943
166/V Skorowidz księgi
chrztów 1944-1948
167/VI Skorowidz księgi
ślubów 1949-1994
168/VI Brudnopisy kazań
i nauk, notatki 1939,1979
169/VI Akta parafialne
1894-1943
170/VI Akta dotyczące
katechizacji 1932-1977
171/VI Świadectwa
chrztu, akta dotyczące ślubów 1970-1973
172/VI Akta dotyczące
fundacji 1893-1935
173/VI Akta spraw
gospodarczych i lokalowych 1922-1943
174/VI Dane z księgi
małżeństw 1956
175/VI Akta parafialne
1892-1924
176/VI Akta personalne
1932-1981
177/VI Akta dotyczące
wystawy misyjnej 1935-1936
178/VI KUL
179/VI Różne
wiadomości diecezjalne1938-1958
pojedyncze numery
Wiadomości Diecezjalnych
180/VI Różne
notatki – lata 80
181/VI Materiały dot.
parafii św. Antoniego 1950-1978
182/VI Budowa kościoła
św. Antoniego i plebani
kosztorys i
suplement do kosztorysu z dn. 13.02.1931.
183/VI Akta dotyczące
kościoła pw. św. Antoniego i NSPJ
184/VI Akta personalne
dot. p. św. Antoniego 1935-1981
185/VI Akta parafialne
1910-1914
186/VI Akta parafialne
1933-1978
protokoły,
kwestionariusze, akta wizytacyjne
187/VI Akta personalne
p. św. Józefa 1932-1979
188/VI Akta personalne
p. św. Franciszka 1937-1981
189/VI Akta parafialne
p. św. Franciszka 1952-1978
190/VI Inwentarz majątku
kościelnego p. św. Franciszka 1949-1951
191/VI Kościół
św. Wawrzyńca 1967-1976
192/VI Akta parafii św.
Wawrzyńca 1977-1981
m.in. dekret
erekcji parafii
193/VI Budowa kościoła
św. Ducha 1957
194/VI Akta p. św. Ducha
1958-1981
kopie i odpisy
dekretów (przemieszczanie księży, odpis dekretu erekcji
parafii)
195/VI Akta p. św. Ducha
1958-1979
dekrety
wizytacyjne, akta wizytacyjne
196/VI Akta budowy
kościoła św. Floriana 1947-1980
197/VI Akta personalne
p. św. Floriana1957-1980
m. in. odpis aktu
erekcji parafii
198/VI Rachunki domu
parafialnego
rachunki roczne
Katolickiego Domu Związkowego przy parafii św. Jadwigi 1949 1957
199/VI Fundacje i
instytuty kościelne
korespondencja
dotycząca fundacji, rachunki kasy fundacyjnej 1914-1948
200/VI Sprawy małżeńskie dokumenty i
korespondencja dotycząca małżeństw 1904-1944, zeszyt ze spisem
małżeństw mieszanych 1923-1947, zeszyt zapowiedzi 1947-1953,
zeszyt zapowiedzi 1962-1970
201/VI Porządek
nabożeństw z lat 1967-1983
202/VI Porządek
nabożeństw z lat 1983-1989
203/VI Ogłoszenia
1981-1989
204/VI Dyspensy
1883-1922
205/VI Dyspensy
1945-1977
206/VI Dyspensy
1977-1988
207/VI Dekrety sądu
biskupiego 1897-1952
208/VI Dekrety sądu
biskupiego 1944-1957
209/VI Dekrety sądu
biskupiego 1899-1978
210/VI Bierzmowanie korespondencja i
instrukcje dotyczące bierzmowania, listy dzieci idących do
bierzmowania 1975-1925
211/VI Święcenia
kapłańskie i śluby zakonne
tekst instrukcji
O badaniu kleryków przed dopuszczeniem ich do święceń,
świadectwa moralności, materiały i korespondencja dotyczące
święceń i ślubów; 1923 – 1977
VII Protokoły
przedmałżeńskie 1946-1962
(20 segregatorów,
bez 1952)
VIII Protokoły
przedmałżeńskie 1963-1984
(21 segregatorów,
bez 1974)
IX Protokoły
przedmałżeńskie 1985-1993
(7 segregatorów)
śluby przekazane
1958-1997 (9 segregatorów, bez lat 1975-1979)
śluby nieodbyte
(1 segregator)
Księga chrzcielna
(wtóropis), małżeństwa mieszane, 1932-1937 (1 segregator)
212/X Pogrzeby korespondencja i
materiały dotycząca pogrzebów 1903 – 1959; materiały
dotyczące pogrzebów samobójców
213/X Niezrealizowane
projekty wystroju prezbiterium
214/X Konfesjonały
215/X Przebudowa
wnętrza kościoła
216/X Kosztorys:
probostwo
usuwanie szkód
górniczych
217/X Książka rewizji
nieistniejącego dźwigu
218/X Dom parafialny
(piec gazowy)
219/X Budynki
gospodarcze na cmentarzu
220/X Obliczenia
statyczne nieistniejących garaży
221/X Projekt garażu
222/X Projekt garażu
223/X Projekt garażu
224/X x. Jan Chrząszcz,
Historyja parafii św. Barbary, Królewska Huta 1902
225/X Album fotografii
z wprowadzenia x. proboszcza R. Dyllusa 1977
226/X Album fotografii
ilustrujących dekanat chorzowski 1908-1953
227/X Album fotografii
ilustrujących dekanat chorzowski 1908-1953
X (dół
szafy)
Projekt wnętrza
kościoła św. Jadwigi w Chorzowie
(3 teczki)
Inwentaryzacja
architektoniczna wnętrza kościoła
(2 teczki)
Projekt wnętrza
kaplicy MBC
(3 teczki)
Projekt wnętrza
zakrystii
(2 teczki)
Projekt wykładzin
kamiennych
(6 teczek)
Instalacja
grzewcza kościoła
(4 teczki)
Projekt
techniczno-roboczy instalacji elektrycznych w kościele
(5 teczek)
Inwentaryzacja
zakrystii
(1 teczka)
Budynek plebani –
instalacja gazowa
(10 teczek)
Instalacja
elektryczna i zasilanie kablowe
(5 teczek)
Sieć
wodno-kanalizacyjna
(4 teczki)
Budynek dla celów
charytatywnych-instalacja wod-kan. i c.w.
(4 teczki)
Dom dla celów
charytatywnych -instalacja c.o.
(3 teczki)
Budynek
dydaktyczny -projekt instalacji c.o.
(1 teczka)
Plany probostwa (1 teczka)
Zespół
sklepów Hewiwa (Wolności 47)
(6 teczek)
Zbiorcze
zestawienie kosztów
(2 teczki)
Projekt adaptacji
salek przy probostwie
(3 teczki)
Projekt
techniczny budynku administracyjno-gospodarczego
(2 teczki)
Instalacja
grzewcza domu parafialnego
(1 teczka)
Inwentaryzacja
domu parafialnego
(1 teczka)
Sala kominkowa na
probostwie
(1 teczka)
Plan gablotek w
kościele
(1 teczka)
Projekt renowacji
kaplicy Najświętszego Sakramentu
(1 teczka)
XI Rachunki roczne
1984-1999
XII Karty zgonu
1967-1994 (brakuje 1982-1988) góra
228/XII Metryka chrztu XI
1891- IV 1895
229/XII Metryka chrztu od
1895
230/XII Metryka chrztu IV
1900- X 1904
231/XII Metryka chrztu
X 1904- XI 1908
232/XII Metryka chrztu XI
1908- V 1912
233/XII Metryka chrztu V
1912- XI 1916
234/XII Metryka chrztu XI
1916- VII 1922
235/XII Toten Register
1889-1898
236/XII Toten Register
1898-1903
237/XII Toten Register
1903-1907
238/XII Ewidencja grobów
1899-1953
239/XII Dokumentacja
fotograficzna 1994-2001
Uroczystości
sprowadzenia relikwii św. Floriana do Chorzowa w 1994 r.,
wizytacja kanoniczna w 2001 r., drewniana droga krzyżowa (obecnie
w Idylli), niektóre sprzęty liturgiczne, obrazy,
zniszczenia na cmentarzu itp.
240/XII Dokumentacja
fotograficzna 1980-1998
kościół
św. Jadwigi (wnętrze i zewn. w 1980), zdjęcia ks. R. Dyllusa z
1986, eksportacja i pogrzeb śp. ks. R. Dyllusa w 1987,
eksportacja i pogrzeb śp. ks. G. Bańki w 1992, spotkanie oazy
rodzin w 1992, zdjęcia relikwiarza św. Floriana, różne
zdjęcia ks. H. Markwicy.
241/XII Inwentarz parafii
św. Jadwigi
wg stanu na
30.10.1987, protokół aktualizacji z 22.02.1994
Sygn. 133 Projekt wykładzin
kamiennych (1 teczka)
Sygn. 146 „Akt erekcyjny” – pamiątkowy dokument poświęcenia sztandaru III
Zakonu św. Franciszka (14 października 1928) (1 teczka)
SLAJDY:
S1 Jan Paweł II w
Polsce: II Pielgrzymka, 32
S2 Jan Paweł II w
Polsce, 36+35
S3 Asyż, Rzym,
papieże, 20
S4 Życiorys Jana
Pawła II, 1-50; 51-90
S5 Papież w
ojczyźnie, 1-50; 51-100
S6
S7 Kraków-św.
Jadwiga królowa, zabytki Krakowa, Ojców, Gniezna,
Częstochowy 29
S8
S9

Włochy
(Asyż, Monte Cassino, Rzym), 34

S10 –
S11 –
S12 Egipt, 4
S13
S14 Matka Teresa z
Kalkuty, 46
S15 Jan Paweł II w
Warszawie 1-50, 51-59
S16 Papież w
ojczyźnie 101-132; pogrzeb kard. Wyszyńskiego 1-16; papież w
Turcji 1-30; ingres Prymasa 1-9
S17
S18
S19 Papież w Meksyku
i Francji, 1-50,1-29; 1-12
S20 Papież-Duszpasterz
Świata – P-D.Ś. – 1-50,51-100
S21 – Jan Paweł II w
Polsce – Gniezno, PG 1-72
S22 Pierwsze dni
pontyfikatu Jana Pawła II, 1-36; 37-71
S23 Lourdes, 17