Kapłani aktualnie posługujący w Parafii

ks. Emanuel Pietryga

ks. Emanuel Pietryga

Proboszcz

Urodzony 4 marca 1961 w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 stycznia 1987 r. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej i ekonomem Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej. Proboszcz od 1999 r. W parafii opiekuje się Akcją Katolicką, Diakonią Słowa, Dziećmi wczesnokomunijnymi, Legionem Maryi, świeckimi szafarzami, Wspólnotą Neokatechumenalną, Zespołem Charytatywnym, prowadzi katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

ks. Szymon Kosz

ks. Szymon Kosz

Prefekt - katecheta stały

Urodzony 06 maja 1981 w Mysłowicach. Wyświęcony w Katowicach 13 maja 2006. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia MB Fatimskiej w Turzy Śl., a następnie parafia św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. Wikariusz a potem prefekt w św. Jadwidze od 31 sierpnia 2012.

ks. Zbigniew Stalmach

ks. Zbigniew Stalmach

Kapelan szpitalny

Wychował się w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia. Po napisaniu pracy końcowej z wydarzeń Starego Testamentu przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Katowicach 13 maja 1989 r. Mszę św. prymicyjną celebrował w Katowicach na Osiedlu Witosa. Przed przyjściem do naszej parafii przez kilka lat posługiwał w parafii św. Michała w Rudzie Śląskiej-Orzegowie jako kapelan Domu Pomocy Społecznej „Senior” i Hospicjum domowego w Nowym Bytomiu.

ks. Szymon Kiera

ks. Szymon Kiera

Wikariusz

Urodzony 22 lutego 1976 w Chorzowie, święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2003 w katowickiej katedrze. Jako neoprezbiter posługiwał w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, a następnie przebywał na studiach specjalistycznych z liturgiki i teologii duchowości w Rzymie. Po powrocie do kraju był kapelanem w Domu Prowincjalnym sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach i misjonarzem diecezjalnym, a następnie wikariuszem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. Od 31 sierpnia 2017 rozpoczął posługę w naszej parafii.

ks. Karol Faj

ks. Karol Faj

Wikariusz

Urodzony 20 maja 1989 w Świętochłowicach. Pochodzi z parafii NSPJ w Świętochłowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 17 maja 2014, a jego hasło prymicyjne to: „niech mi się stanie według słowa twego „. Studia teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Teologia stworzenia według J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Przed przyjściem do naszej parafii w sierpniu 2017 posługiwał przez 3 lata w parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach.