Rada parafialna

Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna

Zgodnie z prawem kanonicznym i zaleceniem adhoratacji „Christifideles laici” Jana Pawła II katolicy świeccy parafii służą swoim doświadczeniem i fachową wiedzą dla usprawnienia pracy duszpasterskiej i zarządzania majątkiem parafii. W tym celu powołane zostały: Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) i Rada Ekonomiczna.

Rada Parafialna

Zbiera się kilka razy w roku i omawia problemy występujące w parafii, umożliwia także koordynację współpracy różnych grup parafialnych. W radzie zasiadają księża posługujący w parafii, przedstawiciele grup parafialnych i osoby cieszące się wśród parafian dużym szacunkiem.

Przewodniczący Rady Parafialnej

Przewodniczącym PRD jest Proboszcz parafii ks. Emanuel Pietryga.

Członkowie Rady Parafialnej

28 października 2012 podczas I posiedzenia PRD kadencji 2012-2017 zostali zaprzysiężeni na członków PRD parafii św. Jadwigi w Chorzowie:

L.p. Imię i nazwisko / Kontakt w PRD
 1    ks. Szymon Kos
szymekos@poczta.fm
 z urzędu
 2  IMG_9948  ks. Wojciech Solik
wojciech.solik@gmail.com
 z urzędu
 3  s. Maria  z urzędu
4    s. Ewa  z nominacji
 5   Sabina Janikowska sekretarz PRD

firma@janikowski.pl

 z nominacji
 6    Grzegorz Janikowski
 z-ca  przewodniczącego PRD
firma@janikowski.pl
 z wyboru
 7   Renata Kazak

renataux2@gmail.com

 z nominacji
 8   Marek Kułacz

tel. 602 845 396

 z wyboru
 9   Michał Maliński

michalmalinski@gmail.com

 z nominacji
 10   Barbara Michna
bajeczka.michna@gmail.com
 z wyboru
 11    Jerzy Pawelczyk  z wyboru
 12    Zbigniew Piotrowski  z urzędu
 13    Maria Rumińska  z urzędu
 14   Aleksandra Scelina
iwola@onet.eu
 z nominacji
 15    Bogdan Szkopek  z wyboru
 16   Halina Trubny
aht@op.pl
 z urzędu
 17   Mirosław Tumiłowicz  z urzędu
 18   Beata Warot
bepiwarotti@op.pl
 z nominacji
 19   Sławomir Witkowski
slawomirwitkowski@wp.pl
 z urzędu
 20    Tadeusz Wydrzyński  z nominacji
 21   Iwona Zimniak
ip.zimniak@gmail.com
 z wyboru
 22   Przemysław Zimniak
ip.zimniak@gmail.com
 z wyboru
 23   Łukasz Żółciak
zolciak.lukasz@gmail.com
 z wyboru
 24  ks. Bartłomiej Bober  z urzędu

Podczas I posiedzenia na sekretarza PRD desygnowana została p. Sabina Janikowska, a jej mąż – Grzegorz  został wybrany na zastępcę Przewodniczącego PRD.

16 listopada 2014 z członkostwa w Radzie zrezygnowała p. Barbara Głowoc.

Rada Ekonomiczna

Rada ekonomiczna jest mniejszym niż Rada Parafialna ciałem doradczym, którego zadanie polega na pomocy w zarządzaniu majątkiem parafii.

Członkowie Rady Ekonomicznej

ks. Emanuel Pietryga proboszcz
Tomasz Klich pracownik Parafii
Zbigniew Kusior inżynier
Wojciech Piotrowski zarządca cmentarza
Tadeusz Kostoń inżynier