Intencje

NIEDZIELA 23.06.2018 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA

8:00    Do Op. Bożej z podz. za od. łaski, z pr. o Boże błog. i zdrowie dla Marioli Bartoszek z ok. 50 r. urodzin

10:00  Za ++ Annę i Władysława Woś i ++ z rodzin Kosałka, Woś i Osak

11:30  Za + syna Franka Fijołek w 1 r. śmierci

14:00  W int. rocznych dzieci Michała Kozaka i Oliwiera Łodygę

15:00  Nabożeństwo czerwcowe

19:00  Za + Karola Prochaczek w 1 r. śmierci i ++ Marię i Kazimierza Solarzów

21:00  Za + Mieczysława Miąsek

PONIEDZIAŁEK 24.06.2019 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

8:00    Za ++ z rodziców Jana i Gertrudę Osieckich , ich ++ dzieci Irenę i Ernesta, + wnuczkę Brygidę  i + wnuka Piotra

17:30  Nabożeństwo czerwcowe

18:00  I int.:  Za + Jana Mierzejewskiego na pam. urodzin i imienin, + żonę Zofię , ++ z rodziny Mierzejewskich, Falęckich i Dymarskich

            II int.: Za + Mieczysława Miąsek

WTOREK 25.06.2019 – Dzień powszedni      

8:00    Za + Mieczysława Miąsek

17:30  Nabożeństwo czerwcowe

18:00  Za + żonę i mamę Irenę Kachel,++ rodziców Henrykę i Stanisława Pluta , wszystkich ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 26.06.2019 – Dzień powszedni

8:00    Za + syna Tomasza w 3 r. śmierci

17:30  Nabożeństwo czerwcowe

18:00  Za ++ Marię i Rudolfa Simon

CZWARTEK 27.06.2019 – Dzień powszedni

8:00    Za + Mieczysława Miąsek

17:30  Nabożeństwo czerwcowe

18:00  Za + męża Henryka Brańskiego w 5 r. śmierci i na pam. urodzin

19:00  Msza z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

PIĄTEK 28.06.2019 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA         

8:00    Za ++ z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące

17:30  Nabożeństwo czerwcowe

18:00  Za + męża Eugeniusza Maroń

SOBOTA 29.06.2019 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

8:00    Za + Mieczysława Miąsek

10:00  Za ++ rodziców Eleonorę i Józefa Miąsik, + siostrę Danutę i + Bogusława Buczaka

14:00  W int. nowożeńców: Ewy Kurtz i Daniela Wiśniewskiego

16:30  Do Op. Bożej z podz. za od. łaski, z pr. o Boże błog. i zdrowie dla Katarzyny i Andrzeja Cichoń z ok. 25 r. ślubu i błogosławieństwo  Boże dla dzieci

17:30  Nabożeństwo czerwcowe

18:00  Do Op. Bożej z podz. za od. łaski, z pr. o Boże błog. i zdrowie dla Haliny i Krystiana z ok. 45 r. ślubu i kolejnej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny

NIEDZIELA 30.06.2018 – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

8:00    Za + ojca Andrzeja Lange w 2 r. śmierci

10:00  Do Op. Bożej z podz. za od. łaski, z pr. o Boże błog. i zdrowie dla Bernarda Kornas z ok. urodz.

11:30  Za + Stefana Juszczak

15:00  Nabożeństwo czerwcowe

19:00  Za + Dorotę Harazim w 1 r. śmierci

21:00  Za ++ Helenę i Kazimierza Prochowskich i ++ pokrewieństwo z obu stron