Razem z Maryją, Abrahamem, Mojżeszem, św. Janem i św. Pawłem chcemy odnowić naszą wiarę poprzez 5 tygodniowe rekolekcje ze słowem Bożym.

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się:
– konferencje ks. arcybiskupa Bruna Forte wygłoszone 29-31 stycznia 2010 w Krakowie w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów (konferencje na użytek parafii opracował ks. Proboszcz Emanuel Pietryga)
– materiały pomocne w codziennym słuchaniu Słowa Bożego: