W niedzielę 7 października 2012 roku odbyły się w naszej parafii wybory członków do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Oddano 860 ważnych głosów na 12 kandydatów.

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali wybrani:

1. Grzegorz Janikowski
2. Łukasz Żółciak
3. Iwona Zimniak
4. Przemysław Zimniak
5. Barbara Michna
6. Bogdan Szkopek
7. Jerzy Pawelczyk
8. Marek Kułacz

 

Protokół komisji skrutacyjnej…