Ewangelia św. Łukasza 10, 21-24

Pan Jezus przyszedł, aby zaświadczyć o Ojcu. Aby pokazać Bożą miłość. Aby skierować ludzką myśl i serce na Boga, jako jedyne źródło prawdziwej miłości, aby pokazać tobie źródło szczęścia i ogłosić, iż Bóg kocha człowieka miłością doskonałą i nieskończoną. Człowiekowi trudno jest pojąć ten Boski wymiar miłości, bo patrzy na wszystko przez swój ludzki wymiar. Dlatego Pan Jezus chce abyśmy byli podobni do dzieci w tym, co w dzieciach najpiękniejsze: w ufności, w szczerości, w czystości spojrzenia na drugiego człowieka. Pan Bóg obdarza szczególną łaską serca, które są pokorne, które potrafią uznać swoją małość, swoją niewiedzę. „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi …”. Pan Jezus wielbi Boga Ojca! A czy ja wielbię Boga Ojca? Czy wielbię Boga Ojca za łaski, jakimi Bóg obdarza mnie każdego dnia? Czy w ogóle dostrzegam te łaski? Czy dostrzegam tę miłość, która objawia się w moim życiu, w mojej rodzinie, wspólnocie? Czy dostrzegam błogosławieństwo Boga nade mną? Czy może widzę tylko to, co jest trudne i smutne? Niech Bóg udzieli ci swego Ducha, abyś uwielbił Boga za Jego dobroć, za objawiającą się w tobie miłość. I niech rozpocznie się nowe życie w tobie, prawdziwie z Jezusem, z tą świadomością Boga w sercu.