Propozycja metody rozważania Pisma Św.: Metoda Sulpicjańska (zaproponowana przez Oratorium św. Sulpicjusza w Paryżu)
Wstęp:

Stanięcie w obecności Bożej, uświadomienie sobie, że Bóg jest, kocha mnie i chce mówić do mnie; dowolny akt skruchy za grzechy i wezwanie Ducha Św. swoimi słowami lub hymnem do Ducha Św. czy sekwencją.

1/ Jezus przed oczyma – czytając kilka razy tekst skupiamy się na działaniu Jezusa, na Jego słowach, podziwiamy Go, adorujemy we wszystkim co wiara pomoże nam w Nim i w Jego słowach odkryć.
2/ Jezus w sercu – komunia, zjednoczenie z Jezusem, prosimy Go, aby przyszedł do nas, aby zaszczepił w nas to, co rozważaliśmy. Oceniamy swoje postępowanie w świetle rozważanej sceny czy słów Jezusa. Co uczyniliśmy a co zaniedbujemy patrząc na Jezusa.
3/ Jezus w rękach – nasza współpraca – postanowienie, aby wprowadzić w życie to, co wielbiliśmy w Chrystusie i o co prosiliśmy w modlitwie wiary.

Zakończenie medytacji: dziękczynienie za otrzymane łaski, za dobre myśli, postanowienia. Prośba swoimi słowami do Matki Bożej patronki Adwentu o realizację Bożego Słowa w życiu ( lub np. odmówienie Pod Twoją obronę lub Zdrowaś Maryjo lub innej modlitwy)