NIEDZIELA 01.11.2015 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

6:30 Za + męża Kazimierza Smykałę, ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny z obu stron
8:30 Za ++ rodziców Krystynę i Wilhelma Białoń oraz ++ z rodzin Krajewski i Białoń
10:00 Za ++ Krystynę i Wilhelma Smolin i + Mieczysława Kielara
11:30 Za + Różę Landkocz, + Andrzeja Landkocz i + Bernarda Szołtysek
14:00 Za + Wandę Pukowską ofiarowana od męża i syna z rodziną
15:00 Nieszpory
16:30 Msza św. na cmentarzu – za ++ zalecanych
19:00 I int.: Za + Irenę i Stefana Juszczak
II int.: Za + Urszulę Dąbroś

PONIEDZIAŁEK 02.11.2015 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

6:30 I int.: Za + Krystynę Pałkę, + Mariana Głąba, + Józefa Bugaja, + Józefa Lipkę i ++ z rodziny Bażela
II int.: Za ++ zalecanych
8:00 I int.: Za + Franciszka Gawlińskiego w 3 r. śmierci i + Krystynę Niemiec
II int.: Za ++ zalecanych
8:30 Różaniec za ++ zalecanych
10:00 I int.: Za + Edwarda Płonkę w 1 r. śmierci
II int.: Za ++ zalecanych
16:30 I int.: Za ++ z rodziny Jarosz, Kwiatkowski i Rogala
II int.: Za ++ zalecanych
18:00 I int.: W int. Ojca św., Ojczyzny i rodziny Radia Maryja
II int.: Za ++ zalecanych

WTOREK 03.11.2015 – Dzień powszedni

6:30 Za ++ zalecanych
8:00 I int.: W int. emerytów i rencistów
II int.: Za ++ członków Klubu Seniora
8:30 Różaniec za ++ zalecanych
18:00 I int.: Za + Stanisławę Uleniecką
II int.: Za + męża Romualda Piątek i ++ z rodziny Piątek, Harazim, Kuta i Szmitd

ŚRODA 04.11.2015 – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

6:30 Za ++ Helenę, Walentego, Józefa, Ewalda i Lidię Polak, + Franciszkę Wizner, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 I int.: Za ++ członków Legionu Maryi
II int.: Za ++ zalecanych
8:30 Różaniec za ++ zalecanych
18:00 Do Op. Bożej z podz. za od. łaski z pr. o Boże błog. i zdrowie dla Barbary Morys z ok. 25 r. urodzin

CZWARTEK 05.11.2015 – Dzień powszedni

6:30 Za + Jadwigę Zawisło w 10 r. śmierci, + męża Jerzego oraz ++ rodziców Jana i Helenę Semba
8:00 Za ++ zalecanych
8:30 Różaniec za ++ zalecanych
18:00 I int.: O uświęcenie duchowieństwa i o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne
II int.: Za + Mariana Śliwę w 5 r. śmierci, ++ rodziców Śliwa, pokrewieństwo oraz ++ z rodziny Golba

PIĄTEK 06.11.2015 – Dzień powszedni

6:30 Za ++ rodziców Mariannę i Henryka, ++ teściów, dziadków i pokrewieństwo z obu stron
8:00 I int.: W int. czcicieli NSPJ
II int.: Za ++ zalecanych
16:30 Msza św. szkolna
18:00 I int.: W int. Ojczyzny i o trzeźwość mieszkańców naszego miasta
II int.: Za + Mieczysława Śliwkę i ++ z rodziny Śliwka

SOBOTA 07.11.2015 – Dzień powszedni

6:30 Za ++ Teresę i Henryka Jadasz, Gertrudę i Gerarda Pietraszek i Hildegardę Proske
8:00 I int.: W int. członków Róż Różańcowych
II int.: Za ++ zalecanych
18:00 I int.: O poszanowanie życia, i w int. rodzin oczekujących i modlących się o potomstwo
II int.: Za + Urszulę Nalepa w 4 r. śmierci, + męża Erwina, + brata Leonarda, + szwagra Herberta oraz ++ rodziców i krewnych z obu stron

NIEDZIELA 08.11.2015 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

6:30 Za + Alfonsa Glagla
8:30 Za + Stanisława Piłkę
10:00 W int. Ryszarda Gwoździa z ok. 70 r. urodzin
11:30 W int. Heleny Kapitońskiej z ok. 85 r. urodzin
14:00 W int. rocznych dzieci
15:00 Nieszpory
19:00 Za + Antoniego Lepiarczyka