Ewangelia wg św. Mateusza 11, 11-15

O, błogosławione słuchanie… o, święte usłyszenie…

Podstawą słuchania jest obecność przynajmniej dwóch osób, wszak musi być zarówno ten, który słucha jak i ten, który mówi. Słuchanie to postawa pełnej otwartości na mówcę, zaangażowanie, skupienie uwagi. Słuchanie to wejście w relację, poświęcenie czasu, pragnienie zrozumienia. Słucham męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, znajomych; uczę się słuchać apostołów i proroków, pragnę słuchać Boga…Czego mi potrzeba by słuchać, a nie tylko słyszeć, czego potrzebuję by nie być bierną, ale oświadczyć dialogu i obecności?  Kto ma uszy…

Metoda modlitwy…