Ewangelia wg św. Mateusza 21, 28-32

Przypowieść o dwóch synach jest wspaniałą ilustracją moich zachowań względem Boga, ukrytego w drugim człowieku. Jakże często jestem „poprawny politycznie” i nie chcąc być postrzegany przez innych jako człowiek nieużyty, mówię to co drugi chce usłyszeć, lecz nie zamierzam poprzeć swoich słów czynami. Jestem jak ten drugi syn z przypowieści. Jezus zdecydowanie o takiej postawie mówi, że „celnicy i nierządnice” wejdą do królestwa Bożego przed takimi jak ja.

Panie daj mi tę łaskę, abym nawet wtedy, gdy mówię „nie”, umiał tak, jak ten pierwszy syn opamiętać się i spełnić Twoją wolę. Panie bądź dla mnie miłosierny.

Metoda modlitwy…