Łk 7, 18b-23

Jestem ochrzczony (ochrzczona), znam Pana, a jednak często: w chorobie, niepewny jutra, kiedy widzę, jak zło triumfuje-pytam: czy Ty jesteś? Jezusa nie gniewa moje pytanie, cierpliwie odpowiada: „popatrz na moje czyny”.

Metoda modlitwy…