Ewangelia wg św. Mateusza 1, 1-17

Czy zdajesz sobie sprawę, że dzięki wierze możesz nazywać się potomkiem Abrahama?. („On to uwierzył wbrew wszelkiej nadziei po to, by stać się ojcem wielu narodów” Rz4, 18).

To wielki zaszczyt, ale i wielki obowiązek, by tę wiarę przekazać potomstwu: dzieciom i wnukom; by nie wypisać się z tego znakomitego szeregu, który stanowią Chrystus i Jego „praojcowie”.

Metoda modlitwy…