Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46-56

Maryja uczy mnie postawy uwielbienia i dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy, które czyni w moim życiu. Wyśpiewując hymn na cześć Stwórcy, pokazuje, że można radośnie przyjmować Jego wolę. Maryja zna swojego Boga, jest pewna Jego miłości i opieki, ona ma z Nim głęboką relację. Można powiedzieć , że jest rozradowana swoim Zbawicielem. Bóg pragnie objawiać swe dzieła także i w moim życiu. On jest tym, który pragnie w moją rzeczywistość wnieść miłość, radość i pokój; jest Tym, który dotrzymuje danej obietnicy. Chcę dziś dostrzec to, co w moim życiu jest dziełem Boga, i dziękować Mu za to, stając przed Nim w postawie uwielbienia.

Metoda modlitwy…