Ewangelia wg św. Łukasza 1, 57-66

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi! Dzisiejsze czytanie pochodzi z Księgi Malachiasza, która jest jakby mostem umożliwiającym przejście od Starego Przymierza opartego na prawie do Nowego Przymierza, które jest przymierzem Miłości.

Hebrajskie imię autora tej księgi, Maleaki, znaczy „mój posłaniec” lub „mój anioł”. Bóg przez usta swojego proroka zapowiada: ” Oto Ja wyślę anioła Mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.” (Ml 3, 1).

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że anioł, który ma przygotować drogę przed Panem już się narodził. Pojutrze będziemy obchodzili pamiątkę narodzin Anioła Przymierza.

Wołajmy zatem słowami kończącym księgę Apokalipsy św. Jana:

„A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!

A kto słyszy, niech powie: Przyjdź!

I kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie,

kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie.

(…) Mówi Ten, który o tym zaświadcza: Zaiste, przyjdę niebawem.

Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Ap 22, 17. 20 – 21)

Metoda modlitwy…