Ewangelia wg  św. Łukasza 1, 67-79

Błogosławiony jest mój BÓG.

To On mnie wyzwala, On wybawia mnie od WSZYSTKICH nieprzyjaciół.

To On – ŚWIATŁO – rozprasza wszystkie ciemności. On ma moc wyrwać nas z lęku i z ręki tych, co nas nienawidzą. Pan przyszedł na ziemię, wzeszło Słońce, popłynęła łaska – zbawienie, odpuszczenie grzechów, wolność, moc, pokój.

Chwała Tobie Wszechmocny, Wielki, Niepojęty, Święty. Do końca Dobry.

Metoda modlitwy…