Ewangelia św. Mateusza 9, 27-31

Jezus objawia się uczniom jako potężny i mocny Bóg, kiedy uzdrawia córkę dostojnika, a teraz uzdrawia dwóch niewidomych.

Judejczycy spodziewali się Mesjasza, który będzie przywódcą i dowódcą zbrojnego powstania, ale Mesjasz – zgodnie z proroctwami – głosi pełne mocy słowa i z mocą uzdrawia. Dwaj niewidomi już wierzą, że Jezus jest Synem Dawida, Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus zaspokoił ich potrzebę – widzą. Będzie miał odtąd dwóch nowych świadków. Prosi ich o milczenie teraz, w tym miejscu. Ale nie potrafią zachować milczenia wśród swoich bliskich, znajomych i sąsiadów.