Ewangelia św. Mateusza 9,35 – 10,8

Na widok tłumu ludzi, Jezus litował się nad nimi. W tej postawie Jezusa ujawnia się bezinteresowna miłość Boga. Lituje się nad znękanymi i porzuconymi, rozmawia z nimi, naucza, uzdrawia, karmi, uwalnia ze zniewoleń i grzechu. Bierze ich w opiekę, spełnia ich oczekiwania. Dzieli się z nimi nie tylko pokarmem, ale również słowem, swoim czasem, Sobą. Bóg w Jezusie jest Bogiem cierpiącym wraz z ludźmi, którzy są w potrzebie. Chrystus idzie dalej, z darem miłości posyła swoich uczniów do uciśnionych, odpowiednio ich obdarowując. Tymi posłanymi, aby nieść Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym i w imię Jezusa Chrystusa uzdrawiać, uwalniać i nauczać jesteś także ty. Wystarczy szczerze otworzyć się na działanie Ducha Świętego i z wiarą przyjąć Boże charyzmaty, którymi Pan chce cię obdarować. Czy wierzę, że Chrystus pragnie mojego uzdrowienia i mojego szczęścia? Czy wierzę, że Bóg posyła właśnie mnie? Czy jestem gotowy, aby otworzyć się na Boże dary i pójść tam, gdzie On mnie posyła? Chrystus mówi: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Dziś tak wielu ludzi jest jak ewangeliczne owce nie mające pasterza.
W dniu dzisiejszym pomódl się szczególnie, aby Pan powołał święte małżeństwa i świętych kapłanów.