IMG_8093„Niech Pan Cię wysłucha w dniu utrapienia,

niech Ciebie chroni imię Boga Jakuba.

Niech ześle Tobie pomoc ze świątyni

i niech Cię wspiera z Syjonu.

Niech pamięta o wszystkich Twych ofiarach

i niech Mu będzie miłe Twe całopalenie.

Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz,

i wypełni każdy Twój zamysł.

Niech Pan wypełni wszystkie Twoje prośby!”  ( Ps 20 )

 

         

Wszystkim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.

Niech Chrystus narodzony w Betlejem stale Wam towarzyszy,
obdarza swoimi łaskami: zdrowiem, pokojem i głęboką wiarą.
Niech pozwala cieszyć się pięknem stworzenia
i pomaga Wam roztaczać miłość, radość i pokój
w rodzinach i miejscach pracy.
Niech radość i szczęście, płynące z tajemnicy Bożego Narodzenia, trwają w nas nieustannie!!

Duszpasterze Parafii