Na wszystkich Mszach św. okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i błogosławienia całych rodzin.  Zapraszamy całe rodziny do uczestnictwa na jednej Mszy św.. Od godz. 14.00 festyn wokół kościoła – będzie grill i kawiarenka parafialna, gry i zabawy sportowe w ogrodzie Sióstr szarytek, zamek dmuchany i trampoliny, strefa artystyczno-plastyczna dla dzieci oraz oprowadzenie przez proboszcza po ogrodzie biblijnym i naszym kościele. Gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy i spędzenia niedzieli w naszej rodzinie parafialnej! Po mszach św. i w kancelarii parafialnej można nadal nabywać cegiełki o nominałach 5,10,20 i 50 zł, z których dochód w całości przeznaczony zostanie na organizację Święta Rodziny. Bardzo prosimy o dary dla kawiarenki, prowadzonej tradycyjnie przez młodzież oazową. Ciasta będą przyjmowane w niedzielę festynu 22 maja od godz. 11.00 w salkach przy probostwie. Pozyskane środki materialne oazowicze przeznaczają corocznie na dofinansowanie letnich wyjazdów rekolekcyjnych. Bardzo prosimy, aby cegiełki podpisane imieniem, nazwiskiem i adresem przynieść w dniu święta na nasz festyn. Będą brały udział w losowaniu nagród.

plakat-swieto-rodziny