Rekolekcje wielkopostne odbędą się w tym roku w naszej parafii w dniach 12-15 marca. Poprowadzi je O. Tomasz Grabowski – dyrektor dominikańskiego wydawnictwa „W Drodze”.

O nawróceniu w trzech aktach

 

Niedziela – Co to znaczy się nawrócić? Przemienienie Pańskie miarą naszych wysiłków (komentarz do ewangelii z dnia)
8:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
10:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
11:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
14:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
15:00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
19:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Poniedziałek – Odzyskać życie przegrane. Spotkanie Chrystusa z Samarytanką (J 4)

 

8:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
13:00 – Msza św. dla ubogich
18:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19:30 – O liturgii w parafii (dla zainteresowanych)
20:00 – Modlitwa wieczorna

 

Wtorek – Oddać Bogu chwałę. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (J 9)

 

8:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
18:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19:30 – Kompleta

 

Środa – Stać się przyjacielem Jezusa Pana. Wskrzeszenie Łazarza (J 11)

 

8:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
10:00 – Msza św. dla chorych
18:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Tomasz Grabowski OP
Prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. Wcześniej ponad 10 lat zaangażowany w działalność Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Wykładowca w Kolegium oo. dominikanów. Rekolekcjonista i kaznodzieja. Prowadził szereg wykładów poświęconych liturgii w ramach m.in. Dominikańskich Szkół Wiary, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, Studium Dominicanum, Wrocławskiego Studium Liturgiczno-Wokalnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Publikował m.in. w miesięczniku „W drodze”, „List” oraz w „Pastores”, „Presjach” i w „Teofilu”. Od wielu lat interesuje się i bada historię rytu dominikańskiego. Pasjonuje się teologią czyli badaniem sensu liturgii, chorałem gregoriańskim i muzyką chrześcijańską.
Jedno z ostatnich kazań o Tomasza Grabowskiego (z 12.02.2017):