Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne:

Niech słowa papieża Franciszka będą najlepszą zachętą do uczestnictwa w naszych rekolekcjach wielkopostnych (adhortacja „Radość Ewangelii” z 2013 roku, początek)

1. Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość….

2.Wielkim ryzykiem w dzisiejszym świecie, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm związany z czynieniem dobra. Również wierzący wystawieni są na to ryzyko, nieuchronne i stałe. Wielu temu ulega i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór godnego i pełnego życia; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa.

3.Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan(podkreślenie moje – ks. Emanuel Pietryga). Pan nie zawiedzie tego, kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa. Przekona się wówczas, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. Jest to sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona». Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nigdy nie uważajmy się za zwyciężonych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód.

 

PLAN REKOLEKCJI

NIEDZIELA  – 10 marca 2019

Nauka podczas każdej Mszy świętej

Temat: ogólne wprowadzenie do rekolekcji

 

PONIEDZIAŁEK  – 11 marca 2019

Boża Miłość

8.00      Msza św. z nauką

18.00    Msza święta z nauką

Wieczór ewangelizacyjny

19.00    Nauczanie na temat: Miłość Boga Ojca + świadectwo

20.15    Modlitwa wspólnotowa + modlitwa wstawiennicza

Ok. 21.00 Apel

 

WTOREK – 12 marca 2019

Z grzechu do wolności

8.00      Msza św. z nauką

18.00    Msza św. z nauką

Wieczór ewangelizacyjny

19.00    Nauczanie na temat: Zraniona grzechem + świadectwo

20.15    Modlitwa wspólnotowa + wieczór pokutny + spowiedź/ wystawienie Najświętszego Sakramentu

Ok. 21.00 Apel

 

ŚRODA – 13 marca 2019

Zbawieni w Chrystusie

8.00      Msza św. z nauką

18.00    Msza św. z nauką

Wieczór ewangelizacyjny

19.00    Nauczanie na temat: Uzdrowienie + świadectwo

20.15    Modlitwa wspólnotowa + modlitwa o uzdrowienie / wystawienie Najświętszego Sakramentu + błogosławieństwo indywidualne (tzw. lourdzkie)

Ok. 21.00 Apel

 

CZWARTEK  – 14 marca 2019

Wyznaję Chrystusa jako mojego Pana

8.00      Msza św. z nauką

18.00    Msza św. z nauką

Wieczór ewangelizacyjny

19.00    Nauczanie na temat: Jezus Chrystus Jedyny Pan i Zbawiciel + świadectwo

20.15    Modlitwa wspólnotowa + modlitwa przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

Ok. 21.00 Apel