Szczęść Boże! Drodzy Rodzice!

W związku z licznymi pytaniami, telefonami pragnę poinformować:

1/ Tradycyjna forma I Komunii  św. (wspólna Eucharystia z uroczystą procesją wszystkich dzieci z rodzicami itd.) nie jest aktualnie możliwa i prawdopodobnie nie będzie możliwa przez długie miesiące.

2/ W związku z tym proponuję I Komunię św. w małych grupach (do 3 dzieci, a każde dziecko może przyjść z rodzicami i rodzeństwem do 5 – 6 osób prócz dziecka). Plan jest następujący: w sobotę o 16.00 spowiedź dzieci, rodziców i rodzeństwa w kościele plus pobłogosławienie stroju komunijnego i krzyżyka, a w niedzielę udział w dowolnej Eucharystii np. o 10.00, 11.30 lub 14.00 z wręczeniem na końcu dziecku pamiątkowego egzemplarza Pisma Św. Dzieci siadają z rodzicami w zarezerwowanych pierwszych ławkach w maseczkach (oczywiście w trakcie przyjmowania Pana Jezusa należy je zdjąć). Spotkanie przy stole tylko w domu, w gronie ścisłej rodziny dopóki nie zostaną otwarte restauracje. Inni uczestnicy (dziadkowie, chrzestni itd.) mogą łączyć się w modlitwie przez internet (transmitujemy wszystkie Msze św,. – wejście przez stronę internetową parafii  www.jadwiga.info ). Do wyboru są wszystkie niedziele maja (począwszy od 10 maja), czerwca, lipca itd. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłaszamy się obowiązkowo w kancelarii tylko w godzinach urzędowania – oczywiście telefonicznie.  Jeśli zgłosi się jedno dziecko na daną Mszę św. też oczywiście może przeżyć tę formę I Komunii św.

3/ Było już pytanie o możliwość przesunięcia I Komunii św. na przyszły rok. Nie ma problemu. Proszę to tylko zgłosić.

4/ A najważniejsza sprawa – to Wasza wiara i świadectwo dawane dziecku przez wspólną, codzienną modlitwę i uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej przynajmniej przez internet (dzieci szczególnie zapraszamy do modlitwy we Mszy o 11.30) albo w jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej. Eucharystii.

W razie pytań i wątpliwości – proszę dzwonić do kancelarii w godzinach urzędowania.                    

ks. Emanuel Pietryga
proboszcz

Chorzów, 30.04.2020