Wielki Post jako czas przygotowania do Triduum Paschalnego

Środa Popielcowa 17 lutego (Msze św. 6.30, 8.00, 10.00, 16.30 i 18.00– „W mię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” – o sakramencie spowiedzi św. u początku Wielkiego Postu i pojednaniu się z Bogiem przed Triduum paschalnym (ks. Emanuel)

I niedziela Wielkiego Postu 21 lutego – „ Boże spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa” (z kolekty na I niedzielę Wielkiego Postu) –  o roli postu i pokusy w naszym życiu duchowym (głosi ks. Szymon Kos)

II niedziela Wielkiego Postu 28 lutego – „Dobrze, że tu jesteśmy” (Mk 9, 5) –doświadczenie chwały Bożej na każdej Eucharystii, a szczególnie na  Mszy Wieczerzy Pańskiej (hasło roku duszpasterskiego: Zgromadzeni na Wieczerzy) (głosi ks. Szymon Kiera)

III niedziela Wielkiego Postu 7 marca – „Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, naszą moc i mądrość” (1 Kor 1, 22nn) – krzyż Chrystusa szczególnym znakiem Liturgii Męki Pańskiej (głosi ks. Marcin Niesporek)

IV niedziela Wielkiego Postu 14 marca – „ Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, którą nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4)  – kontemplacja tej prawdy w  ciszy i adoracji Wielkiej Soboty początkiem zbawienia  ( głosi ks. Emanuel Pietryga)

V niedziela Wielkiego Postu 21 marca – „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. Wigilia Paschalna –  nasze zmartwychwstanie największym owocem zmartwychwstania  Chrystusa ( głosi ks. Karol Faj)