Parafialna Pielgrzymka do Trzebnicy, do grobu patronki naszej parafii św. Jadwigi Śl. i Wrocławia
odbędzie się w sobotę 18 czerwca.
Koszt wraz z ubezpieczeniem 60 zł. Wyjazd 7.00 rano.
Zapisy w kancelarii.