W tym roku mija pięcioletnia kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wybory do Rady odbędą się 12 czerwca.

Kandydatem może być osoba pełnoletnia, która przyjęła sakrament bierzmowania, czynnie uczestnicząca w życiu parafii i znana z nienagannych postaw moralnych.
Kandydatów można zgłaszać w kancelarii osobiście, pisemnie lub pocztą mailową (chorzow.jadwiga@katowicka.pl).