W tym roku mija pięcioletnia kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wybory do Rady odbyły się 12 czerwca.

Kandydatem może być osoba pełnoletnia, która przyjęła sakrament bierzmowania, czynnie uczestnicząca w życiu parafii i znana z nienagannych postaw moralnych.

 

Wyniki wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Oddano ogółem 653 głosy, w tym 2 nieważne. Do Rady weszło 8 osób.
1. Sebastian Matyjaszczyk  181
2. Karina Gorol 88
3. Barbara Żółciak 74
3. Tomasz Piecuch 74
5. Tatiana Kwiatkowska 46
6. Joanna Orłowska 39
7. Ewa Kremiec 34
8. Rafał Orłowski 32
9. Teresa Lichota 27
10. Damian Zwarycz 24
11. Kornelia Łowicka 21
12. Michał Maliński 11

</table)