Komunikat w sprawie 3 maja i nabożeństw majowych 2020

Komunikat w sprawie uroczystości NMP Królowej Polski, nabożeństw majowych oraz sprawowania sakramentu pokuty i pojednania

1. W związku z napływającymi pytaniami informuję, iż w sprawie uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 maja) należy kierować się zapisem w Kalendarzu Liturgicznym Archidiecezji Katowickiej 2020. Równocześnie wyjaśniam, że w bieżącym roku liturgicznym uroczystość ta zbiega się z obchodem 4. niedzieli wielkanocnej i zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych uroczystość maryjna powinna być obchodzona w poniedziałek, 4. maja. Jednak na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą dekretu zdecydowała, że:

uroczystość NMP Królowej Polski będzie obchodzona w sobotę, 2 maja (wieczorem 1 maja odmawiamy I nieszpory uroczystości);
w niedzielę, 3 maja, obchodzimy 4. niedzielę wielkanocną (wieczorem 2 maja odmawiamy I nieszpory 4. niedzieli wielkanocnej). Zmiana ta dotyczy tylko bieżącego roku.

2. Przy okazji przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami Arcybiskupa Katowickiego (potwierdzonymi w Zarządzeniu z dnia 17 kwietnia 2020 r.) nie urządzamy w parafiach osobnych nabożeństw majowych. Ksiądz Arcybiskup zachęca jednak, by po każdej Mszy św. odmówić Litanię Loretańską. W dalszym ciągu śpiewamy też suplikacje z dodanym wezwaniem: „Abyś ludowi Twemu deszczu udzielić raczył”.
3. Praktyka wskazuje, że konieczne jest także przypomnienie, iż w parafiach nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, np. telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wszelkie środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

† Marek Szkudło
Wikariusz Generalny

Wspomóż naszą Jadwiżkę – bezgotówkową ofiarą!

Szanowni Państwo! Drodzy Sąsiedzi! Znajomi z kościelnych ław!

Wszyscy przeżywamy trudny czas. Nie wiemy jeszcze, jak długo potrwa ten okres zawieszenia różnych naszych aktywności, w tym naszego uczestnictwa w życiu parafialnym, ale już teraz pewnie wszyscy odczuwamy, jak ważne jest dla nas to, co zazwyczaj mieliśmy „pod ręką” – otwarty kościół, nieograniczony dostęp do sakramentów, wszelkiego rodzaju wspólnot parafialnych i przede wszystkim Eucharystii. Czas pustyni, jaki wszyscy przeżywamy, może być jednocześnie okazją, by tym bardziej docenić wspólne dobro, jakim jest dla nas kościół i parafia św. Jadwigi. Modlimy się o to, by jak najszybciej ustała epidemia i byśmy mogli znowu spotykać się w każdą niedzielę i w tygodniu wokół ołtarza. Ponieważ jednak przez pewien czas będzie to niemożliwe (czy też mocno ograniczone), chcielibyśmy zachęcić siebie nawzajem do pamięci o materialnych wymiarze funkcjonowania parafii – każdy z nas stara się na miarę swoich możliwości wspierać ją swoimi ofiarami na każdej Mszy świętej, zwłaszcza w niedzielę. Brak naszej obecności przez kolejne tygodnie w oczywisty sposób może doprowadzić do braku wystarczających środków, by parafia mogła się utrzymać. Dlatego chcemy zaproponować i prosić, by ci z nas, którzy w najbliższym czasie nie będą uczestniczyć w liturgii w parafii, nie rezygnowali ze wsparcia finansowego i zamiast wrzucania do koszyka, spróbowali regularnie – najlepiej co tydzień – dokonywać przelewów na konto parafii (27 1050 1243 1000 0022 1605 2064). To dobry czas, by na nowo uświadomić sobie, że jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni za nasz kościół. Możemy potraktować to nawet nie jako obowiązek, ale jako przywilej dbania o własny dom.

Pomoc Caritas – dobrodaj.pl

W niedzielę Miłosierdzia Bożego Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc będzie przewodniczył Mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 12.00. W liturgii można uczestniczyć dzięki transmisji Radia eM oraz internetowej na kanale Youtubowym parafii katedralnej. Do wspólnej modlitwy zapraszam wszystkie Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, pracowników Caritas i naszych wolontariuszy oraz wszystkich, którym szczególnie leży na sercu misja charytatywna Kościoła.

Caritas Archidiecezji Katowickiej od 30-lat koordynuje działalność charytatywną na terenie diecezji, która przede wszystkim jest realizowana w naszych parafiach. Do centrali w Katowicach zgłaszają się po pomoc potrzebujący z całej diecezji. Współpracujemy w tym wymiarze pomocy z parafiami, którym bardzo dziękujemy za każdą akcję. Wspomagamy także parafie najbardziej potrzebujące, które same nie są w stanie udźwignąć niektórych zadań charytatywnych. Dzięki temu pełnimy rolę pośrednika w pomocy charytatywnej. Poprzez Caritas następuje wymiana pomocy materialnej i finansowej pomiędzy tymi, którzy mogą podzielić się tym co mają, z tymi którzy w danej chwili tej pomocy najbardziej potrzebują. W tych zadaniach współpracujemy z księżmi proboszczami rozeznając potrzeby osób zgłaszających się do Caritas. Nieocenioną rolę spełniają tu Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas i wolontariusze współpracujący z Caritas. Tak realizuje się nasze chrześcijaństwo, ponieważ cokolwiek czynimy dla naszych braci najmniejszych, czynimy dla samego Jezusa Chrystusa. Jako Caritas naśladujemy ks. Jana Machę, który pomagał rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w czasie II Wojny Światowej. Dzisiejsza sytuacja jest podobna, choć zagrożenie jest inne. Jako Caritas podejmujemy jak największy wysiłek, aby pomagać skutecznie wszystkim potrzebującym. W tygodniu miłosierdzia uruchomimy platformę internetową www.dobrodaj.pl, której zadaniem będzie łączenie wolontariuszy z potrzebującymi. Chcemy poprzez tę aplikację wesprzeć naszych seniorów dostarczając do ich domów kilka tysięcy maseczek we współpracy ze Śląską Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego. Wystarczy zalogować się na platformie lub wysłać sms o treści „pomoc” na numer 533 144 898. Patronem medialnym akcji są: Gość Niedzielny i Radio eM.

Dziękując już dzisiaj za wspólną modlitwę i spotkanie przy stole Eucharystycznym w Święto Caritas polecamy się waszej dobroci serca prosząc o wsparcie naszych działań przekazując ofiarę na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej nr 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062 z dopiskiem „Pomagam Caritas”. Nasza diecezjalna Caritas pomaga najbardziej potrzebującym, dlatego mamy odwagę prosić o wsparcie na rzecz działalności statutowej. Jesteśmy po to, by krzewić miłosierdzie Boże i realizować je w poprzez czynną miłość. Idziemy w tej prośbie za św. Pawłem Apostołem, który zwracał się do chrześcijan dobrej woli o pomoc na rzecz biedniejszych gmin chrześcijańskich. Uboga wdowa dając niewiele dała bardzo dużo. Liczy się każdy gest, za który będziemy ogromnie wdzięczni w imieniu tych, dla których Caritas istnieje i działa. Caritas pomaga, pomóż Caritas.

ks. Łukasz Stawarz
Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej

Katowice, 15.04.2020 r.                                                                                

 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  W PARAFII ŚW. JADWIGI W CHORZOWIE w dniach 8 – 11 marca 2020

Niedziela  8.03

Nauka ogólna – Bóg chce dla ciebie tego, co najlepsze…

Sobota: 18.00
Niedziela: 8.00, 10.00, 11.30, 14.00, 19.00

20.00 – Spojrzał na niego z miłością(Mk 10,21) – Modlitwa uwielbienia za dar Eucharystii

Poniedziałek  9.03

Nauka ogólna – Potrójnie zła wiadomość…

8.00, 18.00

19.00 – O jak piękna jesteś przyjaciółko moja (Pnp 1,15) – Nauka rekolekcyjna dla kobiet

Wtorek  10.03

Nauka rekolekcyjna – Twój Brat posyła ci testament…

8.00, 18.00

19.00 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» (Rdz 3,9)

– Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn

Środa  11.03

Nauka ogólna – Cztery koła do wzrastania…

8.00, 18.00

10.00 – Msza św. dla chorych i starszych wiekiem parafian – prowadzi ks. Wojciech Bartoszek dyrektor Apostolstwa Chorych

 

Propozycja księdza rekolekcjonisty: Istnieje możliwość by w czasie rekolekcji przeżyć krótką 15 minutową adorację Najświętszego Sakramentu we własnym domu. Księża będą nawiedzali nas z Najświętszym Sakramentem w naszych domach o ustalonej godzinie. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny  z kancelarią.