LITURGIA

NIEDZIELNA – sobota: 18.00
niedziela: 8.00, 10.00, 11.30, 14.00, 19.00

W DNI POWSZEDNIE 6.30, 8.00, 18.00 

Msze św. są sprawowane bez udziału wiernych!

SPOWIEDŹ

Okazja do spowiedzi św.
po uprzednim umówieniu telefonicznym
32 241 33 39
lub z kapłanami dzwoniąc na ich numery
(są dostępne w folderach
– rozprowadzonych w czasie kolędy oraz w kościele)

ADORACJA

Kościół dla adoracji i osobistej modlitwy
otwarty od rana do wieczora.

RÓŻANIEC

Codziennie o godzinie 20.00 Adoracja Najśw. Sakramentu

Od 20.30 wspólna modlitwa różańcowa
– prosto z farskiej kaplicy

WIELKI TYDZIEŃ

Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy

Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca

Zatroszczcie się razem zarówno o zewnętrzne, jak i wewnętrzne wyciszenie; wzbudźcie intencje Waszej modlitwy oraz doskonały akt żalu na początku Eucharystii. Otwórzcie Wasze serca na działanie słowa Bożego i przyjęcie owoców duchowej Komunii z Jezusem Chrystusem. Pamiętajcie o możliwości duchowej Komunii z Chrystusem za każdym razem, kiedy z odpowiednio usposobionym sercem, będziecie uczestniczyli w Mszach św. transmitowanych.

Ogłoszenia na czas epidemii

Dyspensa od udziału we Mszy św.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcamy wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Do odwołania celebracja wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych.

Poza celebracjami kościół pozostaje otwarty jako miejsce na indywidualną modlitwę.

Triduum Paschalne - Wielkanoc

Obowiązkowy jest udział we Mszy Św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.

 

Pierwsza Komunia Św.

Przygotowania do pierwszej Komunii Św. są odwołane tak długo, jak szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach. Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii. Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem

Pogrzeb

W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (urny). Obrzędy pogrzebu ograniczone są wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

Życie sakramentalne w czasie epidemii

Komunia Święta

Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcamy wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Spowiedź - zalecenia Arcybiskupa

Nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie.

Pojednanie poza spowiedzią

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Instrukcja komunii duchowej

Wskazówki ks. Grzegorza Strzelczyka

Instrukcja "żalu doskonałego"

Wskazówki ks. Grzegorza Strzelczyka

Mały dekalog spowiedzi na czas epidemii

Wskazówki ks. Wojciecha Węgrzyniaka

Transmisje Mszy Św.

W tygodniu: 6.30, 8.00 i 18.00
W niedziele: 8.00, 10.00, 11.30, 14.00 i 19.00

 

Spodobało się Bogu zbawić ludzi nie inaczej jak tylko we wspólnocie… (KK 9)