LITURGIA

NIEDZIELNA – sobota: 18.00
niedziela: 8.00, 10.00, 11.30, 14.00, 19.00

W DNI POWSZEDNIE 6.30, 8.00, 18.00 

Od 17 maja – we mszy w naszym kościele może uczestniczyć 100 osób.

SPOWIEDŹ

Okazja do spowiedzi
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00-12.00 i od 15.30-18.00,

15 minut przed każdą mszą
i dodatkowo w soboty od 16.00-18.00

ADORACJA

Kościół dla adoracji i osobistej modlitwy
otwarty od rana do wieczora.

RÓŻANIEC

Codziennie o godzinie 20.00 Adoracja Najśw. Sakramentu

Od 20.30 wspólna modlitwa różańcowa
– prosto z farskiej kaplicy

VII TYDZIEŃ OKRESU WIELKANOCNEGO 24-30 maja 2020

Ogłoszenia na czas epidemii

Nowe wytyczne ks. Arcybiskupa

OD 20 KWIETNIA 2020 przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 10 m2. (w naszym kościele – 100 osób)

Dyspensa od udziału we Mszy św.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcamy wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Pierwsza Komunia Św.

Przygotowania do pierwszej Komunii Św. są odwołane tak długo, jak szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach. Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii. Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem

Pogrzeb

W zależności od warunków miejscowych pogrzeb można urządzić w jednej z dwóch form:
a. obrzęd pogrzebu na cmentarzu i potem (względnie w ustalonej godzinie) Msza św. żałobna w kościele z udziałem odpowiedniej liczby wiernych;
b. Msza św. pogrzebowa w kościele z trumną z udziałem odpowiedniej liczby wiernych (do 70 osób u nas) i potem przemieszczenie się (nie kondukt!) na cmentarz i obrzęd pogrzebania.

Życie sakramentalne w czasie epidemii

Komunia Święta

Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcamy wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Spowiedź - zalecenia Arcybiskupa

W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.

Pojednanie poza spowiedzią

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Instrukcja komunii duchowej

Wskazówki ks. Grzegorza Strzelczyka

Instrukcja "żalu doskonałego"

Wskazówki ks. Grzegorza Strzelczyka

Mały dekalog spowiedzi na czas epidemii

Wskazówki ks. Wojciecha Węgrzyniaka

Transmisje Mszy Św.

W tygodniu: 6.30, 8.00 i 18.00
W niedziele: 8.00, 10.00, 11.30, 14.00 i 19.00

 

Spodobało się Bogu zbawić ludzi nie inaczej jak tylko we wspólnocie… (KK 9)