Rada parafialna

Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna

Zgodnie z prawem kanonicznym i zaleceniem adhoratacji „Christifideles laici” Jana Pawła II katolicy świeccy parafii służą swoim doświadczeniem i fachową wiedzą dla usprawnienia pracy duszpasterskiej i zarządzania majątkiem parafii. W tym celu powołane zostały: Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) i Rada Ekonomiczna.

Rada Parafialna

Zbiera się kilka razy w roku i omawia problemy występujące w parafii, umożliwia także koordynację współpracy różnych grup parafialnych. W radzie zasiadają księża posługujący w parafii, przedstawiciele grup parafialnych i osoby cieszące się wśród parafian dużym szacunkiem.

Przewodniczący Rady Parafialnej

Przewodniczącym PRD jest Proboszcz parafii ks. Emanuel Pietryga.

Członkowie Rady Parafialnej

Kadencja 2017-2022

L.p. Imię i nazwisko / Kontakt w PRD
1    ks. Szymon Kos
szymekos@poczta.fm
 z urzędu
2  ks. Karol Faj z urzędu
3  ks. Szymon Kiera z urzędu
4  ks. Zbigniew Stalmach z urzędu
5  s. Jadwiga Kozioł z urzędu
6 s. Ewa z nominacji
7   Sabina Janikowska sekretarz PRD

firma@janikowski.pl

 z nominacji
8    Grzegorz Janikowski
 z-ca  przewodniczącego PRD
firma@janikowski.pl
 z wyboru
9  Bronisława Konkiel  z wyboru
10   Marek Kułacz

tel. 602 845 396

 z wyboru
11   Michał Maliński

michalmalinski@gmail.com

 z nominacji
12   Barbara Michna
bajeczka.michna@gmail.com
 z wyboru
 13 Robert Moczulski  z wyboru
14    Zbigniew Piotrowski  z urzędu
15    Maria Rumińska  z urzędu
16  Marta Staniszewska  z nominacji
17   Halina Trubny
aht@op.pl
 z urzędu
18   Mirosław Tumiłowicz  z urzędu
19  Marek Walkowicz  z nominacji
20   Sławomir Witkowski
slawomirwitkowski@wp.pl
 z urzędu
21   Iwona Zimniak
ip.zimniak@gmail.com
 z wyboru
22   Przemysław Zimniak
ip.zimniak@gmail.com
 z wyboru
23   Łukasz Żółciak
zolciak.lukasz@gmail.com
 z wyboru

 

Rada Ekonomiczna

Rada ekonomiczna jest mniejszym niż Rada Parafialna ciałem doradczym, którego zadanie polega na pomocy w zarządzaniu majątkiem parafii.

Członkowie Rady Ekonomicznej

ks. Emanuel Pietryga proboszcz
Tomasz Klich pracownik Parafii
Zbigniew Kusior inżynier
Wojciech Piotrowski zarządca cmentarza