Rada parafialna

Rada Parafialna i Rada Ekonomiczna

Zgodnie z prawem kanonicznym i zaleceniem adhoratacji „Christifideles laici” Jana Pawła II katolicy świeccy parafii służą swoim doświadczeniem i fachową wiedzą dla usprawnienia pracy duszpasterskiej i zarządzania majątkiem parafii. W tym celu powołane zostały: Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) i Rada Ekonomiczna.

Rada Parafialna

Zbiera się kilka razy w roku i omawia problemy występujące w parafii, umożliwia także koordynację współpracy różnych grup parafialnych. W radzie zasiadają księża posługujący w parafii, przedstawiciele grup parafialnych i osoby cieszące się wśród parafian dużym szacunkiem.

Przewodniczący Rady Parafialnej

Przewodniczącym PRD jest Proboszcz parafii ks. Emanuel Pietryga.

Członkowie Rady Parafialnej

Kadencja 2022-2027

 

L.p. Imię i nazwisko / Kontakt w PRD
1  ks. Piotr Larysz z urzędu
2  ks. Karol Faj z urzędu
3    ks. Szymon Kiera z urzędu
4  ks. Jacek Spyra z urzędu
5 dk. Robert Moczulski z urzędu
6 Michał Maliński
z-ca przewodniczącego rady
z nominacji
7 Ewa Kremiec sekretarz rady z wyboru
8 Barbara Żółciak z wyboru
9 Joanna Orłowska z wyboru
10 Karina Gorol z wyboru
11 Kornelia Łowicka
(social media ninja)
z nominacji
12 Teresa Lichota z nominacji
13 Halina Trubny z nominacji
14 Tatiana Kwiatkowska z wyboru
15 s. Aleksandra (szarytka) z urzędu
16 Bronisława Konkiel z nominacji
17 Damian Zwarycz z nominacji
18 Mirosław Tumiłowicz z urzędu
19 Sebastian Matyjaszczyk z wyboru
20 Rafał Orłowski z wyboru
21 Tomasz Klich z nominacji
22 Tomasz Piecuch z wyboru
23 Sławomir Witkowski z urzędu

 

Rada Ekonomiczna

Rada ekonomiczna jest mniejszym niż Rada Parafialna ciałem doradczym, którego zadanie polega na pomocy w zarządzaniu majątkiem parafii.

Członkowie Rady Ekonomicznej

 

ks. Emanuel Pietryga proboszcz
Zbigniew Kusior
Ryszard Szopa
Tomasz Klich
Tomasz Piecuch