Poprzedni proboszczowie

 1. ks. prał. Franciszek Tylla, duszpasterz 1888-1893, proboszcz 1893-1922
 2. ks. kan. Jan Gajda 1922-1947
 3. ks. Jerzy Lokay, substytut 1939
 4. ks. Wilhelm Pniok, substytut 1939-1940
 5. ks. Henryk Mazurek, substytut 1942
 6. ks. Władysław Marchlewicz, substytut 1942-1944
 7. ks. Franciszek Długajczyk, administrator 1947
 8. ks. kan. Gerard Bańka, administrator 1947-1954
 9. ks. Piotr Kowolik 1954-1956
 10. ks. kan. Gerard Bańka 1956-1977
 11. ks. prał. kan. Ryszard Dyllus 1977-1987
 12. ks. Jan Podsiadło, administrator 1986-1987
 13. ks. kan. Henryk Markwica 1987-1999