Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży i dorosłych

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem chrześcijańskiego wtajemniczenia (po sakramentach chrztu i Eucharystii). Jest ubogaceniem chrześcijanina darem Ducha Świętego. Doskonale łączy go z Kościołem, umacnia go i zobowiązuje, by słowem i czynem być świadkiem Chrystusa oraz szerzyć wiarę i jej bronić.

Bierzmowanie młodzieży

bierzmowanie

Sakramentu bierzmowania udzielamy młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum i starszej, która nie przyjęła tego sakramentu. Każdego roku we wrześniu lub na początku października jest spotkanie organizacyjne, gdzie młodzież zostaje podzielona na małe grupy i uczestniczy w minimum 12 spotkaniach w salkach obok probostwa pod kierunkiem animatora. Na spotkaniach w oparciu o studium Pisma Św. i katechizm dla bierzmowanych pogłębia swoją wiarę, by spełnić zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania. Poza tym w indeksie, który otrzymuje kandydat – oprócz potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach w małej grupie – potwierdzane jest przez kapłana comiesięczne przystępowanie do sakramentu spowiedzi św. Kandydat do bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy św., codziennie modli się i swoim życiem i postępowaniem w domu i szkole potwierdza swoją zdatność do przyjęcia sakramentu Ducha Św. Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udziela raz w roku ksiądz biskup, zwykle w okresie nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.

Zobacz zdjęcia z bierzmowania młodzieży w 2013…

Bierzmowanie dorosłych

  1. Bierzmowanie osób dorosłych odbywa się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas mszy świętej o godz. 18:00 w następujących terminach: 12 maja, 23 czerwca, 6 października oraz 17 listopada 2022.
  2. Przygotowanie kandydatów przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie obejmuje pięć spotkań we wtorki poprzedzające bierzmowanie. Spotkania odbywają się w salkach przy probostwie o godz. 19:00.
  3. Tematyka spotkań stanowi integralną całość, w związku z tym obecność kandydatów na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Nie przyjmujemy kandydatów w trakcie trwania kursu!
  4. Najpóźniej do drugiego spotkania kandydaci dostarczają świadectwo chrztu świętego.
  5. Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania.
  6. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadek jest osobą prowadzącą życie zgodne z wiarą i wolną od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego. Zaleca się, by był to ktoś z chrzestnych.