Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży i dorosłych

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem chrześcijańskiego wtajemniczenia (po sakramentach chrztu i Eucharystii). Jest ubogaceniem chrześcijanina darem Ducha Świętego. Doskonale łączy go z Kościołem, umacnia go i zobowiązuje, by słowem i czynem być świadkiem Chrystusa oraz szerzyć wiarę i jej bronić.

Bierzmowanie młodzieży
bierzmowanie

1. Propozycja przyjęcia sakramentu bierzmowania skierowana jest do młodzieży (począwszy od uczniów klas ósmych), która świadomie i dobrowolnie chce przyjąć wiarę otrzymaną w chrzcie świętym. Kurs przygotowujący do sakramentu ma na celu ugruntowanie wiary już praktykowanej, przekazanej przez rodziców. Kandydat zgłaszający się do bierzmowania jest więc osobą wierzącą i praktykującą przez udział w coniedzielnej mszy świętej, miesięcznej spowiedzi oraz w katechezie szkolnej. Praktyki te powierzone są trosce rodziców kandydata.

2. Młodzież, która chce wziąć udział w kursie prosimy o zgłaszanie się do kancelarii lub zakrystii po formularze zgłoszeniowe. Wypełniony czytelnie formularz należy składać w kancelarii parafialnej do 13 września 2022. Wraz z formularzem prosimy o dostarczenie świadectwa chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w parafii innej niż nasza). Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane!

3. Spotkanie organizacyjne dla kandydatów odbędzie się we wtorek 13 września o godz. 19:00 w sali domu parafialnego przy ul. Chrobrego 17. Natomiast spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się w środę 7 września o godz. 19:00 w sali domu parafialnego przy ul. Chrobrego 17.

4. Kurs przygotowujący odbywać się będzie zasadniczo we wtorki o godz. 19:00 począwszy od 20 września. Centralnym punktem przygotowania będzie dodatkowe spotkanie w sobotę 5 listopada w sali parafialnej. Kurs stanowi integralną całość, zatem obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

5. Sakrament bierzmowania udzielany będzie na wiosnę przyszłego roku w terminie uprzednio podanym przez księdza biskupa. Przed bierzmowaniem zorganizowane będą jeszcze spotkania w kościele dla kandydatów, ich rodziców oraz świadków bierzmowania.

Informacje dotyczące świadków

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.

Ponieważ bierzmowanie wynika bezpośrednio z sakramentu chrztu świętego, zaleca się, by świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych. Nie jest to jednak obowiązkowe. Natomiast świadkiem nie powinni być rodzice osoby przyjmującej bierzmowanie.

Świadek bierzmowania:
a) powinien być wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania (ma ukończone 16 lat)
b) należy do Kościoła Katolickiego i przyjął sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)
c) nie jest wykluczony od przyjmowania sakramentów (np. osoby żyjące w związkach niesakramentalnych)

Świadek przedstawia zaświadczenie z parafii zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.

Przed uroczystością bierzmowania świadek przystępuje do spowiedzi, by podczas mszy móc przyjąć komunię świętą.

Bierzmowanie dorosłych

  1. Bierzmowanie osób dorosłych odbywa się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas mszy świętej o godz. 18:00 w następujących terminach: 16 marca, 18 maja, 22 czerwca, 19 października i 16 listopada 2023.
  2. Przygotowanie kandydatów przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie obejmuje pięć spotkań we wtorki poprzedzające bierzmowanie. Spotkania odbywają się w salkach przy probostwie o godz. 19:00.
  3. Tematyka spotkań stanowi integralną całość, w związku z tym obecność kandydatów na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Nie przyjmujemy kandydatów w trakcie trwania kursu!
  4. Najpóźniej do drugiego spotkania kandydaci dostarczają świadectwo chrztu świętego.
  5. Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania.
  6. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadek jest osobą prowadzącą życie zgodne z wiarą i wolną od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego. Zaleca się, by był to ktoś z chrzestnych.