Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży i dorosłych

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem chrześcijańskiego wtajemniczenia (po sakramentach chrztu i Eucharystii). Jest ubogaceniem chrześcijanina darem Ducha Świętego. Doskonalej łączy go z Kościołem, umacnia go i zobowiązuje, by słowem i czynem być świadkiem Chrystusa oraz szerzyć wiarę i jej bronić.

Bierzmowanie młodzieży

bierzmowanie

Sakramentu bierzmowania udzielamy młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum i starszej, która nie przyjęła tego sakramentu. Każdego roku we wrześniu lub na początku października jest spotkanie organizacyjne, gdzie młodzież zostaje podzielona na małe grupy i uczestniczy w minimum 12 spotkaniach w salkach obok probostwa pod kierunkiem animatora. Na spotkaniach w oparciu o studium Pisma Św. i katechizm dla bierzmowanych pogłębia swoją wiarę, by spełnić zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania. Poza tym w indeksie, który otrzymuje kandydat – oprócz potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach w małej grupie – potwierdzane jest przez kapłana comiesięczne przystępowanie do sakramentu spowiedzi św. Kandydat do bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy św., codziennie modli się i swoim życiem i postępowaniem w domu i szkole potwierdza swoją zdatność do przyjęcia sakramentu Ducha Św. Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udziela raz w roku ksiądz biskup, zwykle w okresie nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.

Zobacz zdjęcia z bierzmowania młodzieży w 2013…

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie osób dorosłych (które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, a nie przyjęły tego sakramentu) odbywa się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w następujących terminach:

12 marca, 7 maja, 25 czerwca, 8 października i 19 listopada 2020 r.

Przygotowanie do tego sakramentu obejmuje pięć obowiązkowych katechez, które odbywają się w kolejne wtorki poprzedzające termin bierzmowania o godzinie 19:00 w salkach obok probostwa. Kolejne cykle przygotowania rozpoczynają się: 11 lutego, 7 kwietnia, 26 maja, 8 września i 20 października 2020 r.