Intencje

NIEDZIELA  26.03.2023– V Niedziela Wielkiego Postu

8:00     Za ++  rodziców Annę i Stanisława, ++ rodzeństwo oraz ++ z rodziny

10:00   Za + + Kazimierę i Antoniego Lepiarczyk oraz wnuka Błażeja

11:30   W int. żyjących i zmarłych członków wspólnoty „Klucz Dawida”

14:00   Za + Jacka Gadacz- od sąsiadów Jerzego i Danuty oraz + Dariusza prosząc dla nich o radość życia  wiecznego

15:00   Gorzkie żale

19:00   Za + Henrykę Czaja w 1 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK 27.03.2023 –  Dzień powszedni

5:45     Jutrznia z godziną czytań

6:30     Za + Katarzynę Dragę – od koleżanki z pracy

8:00     Za + Andrzeja Prokopa – od Moniki i Łukasza z Andrychowa           

18:00   I int.:    Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla  Grażyny  Ulfig z  ok.  60  urodzin i błog. Boże dla całej rodziny

            II int.:  W int.. szczęśliwie odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej dziękując za otrzymane łaski zdrowia i  siły  fizycznej, ale przede wszystkim za jej owoce duchowe: umocnienie wiary, głębokie rozważanie Ewangelii, które na nowo odkrywa piękno ziemskiego życia Jezusa; w  int.  wszystkich jej uczestników i  przewodników duchowych: ks. Emanuela i ks. Macieja prosząc o potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej

WTOREK  28.03.2023 – Dzień powszedni

5:45     Jutrznia z godziną czytań       

6:30     Za + Andrzeja Wasiewicza – od syna Michała i Agnieszki

8:00     Za + Andrzeja Prokopa – od żony i córki       

18:00   I int.:    Za + Władysława Polechońskiego , ++ Józefę i Michała Cichańskich oraz  Karola  Hałgasa

            II int.:  Za ++ rodziców Marię i Pawła Grzegorzyca  

ŚRODA 29.03.2023 – Dzień powszedni

5:45     Jutrznia z godziną czytań                               

6:30     Za + Andrzeja Prokopa – od syna z rodziną   

8:00     Za + + z rodziny Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00   Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Joanny Przewieźlik- Rzadkowskiej z ok. 50 urodzin

CZWARTEK  30.03.2023 – Dzień powszedni

5:45     Jutrznia z godziną czytań       

6:30     Za ++ rodziców Zofię i Alberta Czerny, braci, bratową, szwagrów, teściów, ++  z  rodzin  Czerny, Kocot i  dusze w czyśćcu cierpiące

8:00     Za + Janinę Prychnik prosząc dla niej o radość Nieba – od siostry Ireny z rodziną

18:00   Do Op. Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i  zdrowie dla  Michała Ochmanna z ok. 65 urodzin

19:00   Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

PIĄTEK  31.03.2023 – Dzień powszedni

5:45     Jutrznia z godziną czytań

6:30     Za + Andrzeja Trocha – od Pałków z Brzeska

8:00     I int.:    Za + Gabrielę Pietrygę na pamiątkę urodzin

            II int.:  Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla  Stanisława  Nowaka z  ok. 80 urodzin

16:30   Droga Krzyżowa dla dzieci

18:00   Za + Janusza Dastig w 1 rocz. śmierci

18:45   Droga Krzyżowa ulicami miasta

SOBOTA  01.04.2023 – Dzień powszedni

6:30     Za + Weronikę Brikman

8:00     I int.:    W int. Róż Różańcowych

            II int.:  Za Jana i córkę Brygidę Kowalczyk

18:00   I int.:   O poszanowanie życia i w int. rodzin oczekujących i modlących się o potomstwo

            II int.:  Za + Franciszka Fabisza w rocz. śmierci

NIEDZIELA 02.04.2023– NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

8:00        Za + + Józefę i Jana Salawa

10:00      I int.:      W int. żyjących i zmarłych członków wspólnoty mieszkaniowej „Sąsiedzi Razem”

              II int.:     Za + Stefana Cebulskiego

11:30      W int. Haliny Trubny z ok. urodzin

14:00      Za ++ Stefanię i Józefa Kubicz

15:00      Gorzkie Żale

19:00      Za + Wioletę Lubojańską