Małżeństwo

slub1

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowanej ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowywania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu.

Przygotowanie do małżeństwa

  • dalsze – całe życie człowieka, jego wychowanie, zdolność do nawiązywania trwałych relacji przyjaźni i koleżeństwa, jego życie w głębokiej przyjaźni z Chrystusem, codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna spowiedź.
  • bliższe – bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa.

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć małżeństwo w naszym kościele rezerwują sobie termin ślubu – można zarezerwować dzień i godzinę nawet z rocznym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej (od stycznia danego roku przyjmujemy rezerwacje na cały następny rok). Przy tej okazji też planują wspólną wizytę obu narzeczonych w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego (czynna jest zasadniczo w poniedziałki i środy od 18.00 – 20.00). Uprawnionym do błogosławienia małżeństwa w danej parafii jest proboszcz (lub wikary) parafii narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli nasza parafia nie jest parafią narzeczonego lub narzeczonej to załatwia się wszystkie poniższe formalności w jednej z tych parafii, która wydaje licencję, a u nas rezerwuje się tylko termin ślubu. Innym rozwiązaniem jest tzw. przekaz, czyli pozwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii wydany w jednej z parafii, gdzie mieszkają narzeczony lub narzeczona. Przekaz dołącza się do dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Najważniejszą sprawą gdy chodzi o przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa jest spisanie protokołu przedmałżeńskiego, który potwierdza brak przeszkód oraz pełną wolność w zawieraniu małżeństwa (jest więc potwierdzeniem, iż małżeństwo będzie zwarte ważnie). Do protokołu spisywanego w kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się mniej więcej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Potrzebne są następujące dokumenty:

  1. dowody osobiste lub paszporty,
  2. świadectwa chrztu do ślubu (inna nazwa „metryka chrztu”) pobrane z parafii, gdzie udzielono chrztu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
  3. świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły średniej (maturalne lub z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Jeśli ktoś nie posiada takiego świadectwa to uczestniczy w katechumenacie przedmałżeńskim w parafii św. Antoniego w środy o 18.45 (10 katechez, które można rozpocząć w każdą środę).

W tym czasie można (lub trzeba) uczestniczyć w dekanalnych dniach skupienia dla chętnych w parafii św. Józefa w Chorzowie (ul. Łagiewnicka 17) co kwartał wg ogłoszeń.

slub2W ramach nauk przedślubnych narzeczeni naszej parafii są zapraszani do uczestnictwa w dwudniowej sesji warsztatów dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”. W ramach wskazanych kursów przedmałżeńskich, odbywających się w systemie weekendowym (sobota+niedziela), w ustalonych terminach, narzeczeni metodą wykładów i ćwiczeń aktywizujących poznają m.in. zagadnienia z zakresu teologii małżeństwa, celów i zadań stawianych małżonkom, dobrej komunikacji oraz odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa. Po sesji sobotniej narzeczeni mogą skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, natomiast spotkanie niedzielne kończy się mszą św. o godz. 18.00, na którą zapraszamy również przyszłych teściów „młodej pary”. Więcej informacji o warsztatach, terminy sesji w naszej i innych parafiach diecezji oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie projektu PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO .

 Narzeczeni po przeżyciu tej formy spotykają się indywidualnie tylko raz z Doradcą Życia Rodzinnego w Poradni Życia Rodzinnego w uzgodnionym, dogodnym terminie.

Jeśli narzeczeni zawierają małżeństwo konkordatowe (tzn. sakrament udzielony sobie w kościele wywiera skutki także na płaszczyźnie cywilnej) pobierają z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu i dostarczają je dwa tygodnie przed ślubem do kancelarii wraz z innymi dokumentami.Zapowiedzi wygłasza się przez dwie niedziele w parafiach do których należą narzeczeni (zamieszkują w nich). Formularz wypełnia się przy okazji spisywania protokołu przedmałżeńskiego. Narzeczeni dostarczają go z powrotem dwa tygodnie przed planowaną datą ślubu.

slub4Narzeczeni mają prawo wyboru czytań i formularza na swą mszę ślubną. Mogą sami wykonać czytanie lub poprosić kogoś z rodziny o wykonanie czytania lub wypowiedzenie próśb modlitwy wiernych. Zwykle świadkowie przynoszą do ołtarza dary ofiarne (chleb i wino) po modlitwie wiernych.

(zdjęcia dzięki życzliwości Jolanty i Grzegorza Kwarciaków, którzy udzielili sobie sakramentu małżeństwa w naszej świątyni 26 grudnia 2008)