Sakramenty

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

 

Sakramenty udzielane w parafii św. Jadwigi:

Chrzest

Komunia Św.

Bierzmowanie

Spowiedź

Namaszczenie chorych

Małżeństwo