Parafia św. Jadwigi w Chorzowie

Spodobało się Bogu zbawić ludzi nie inaczej jak tylko we wspólnocie…

RODO

Polityka prywatności – klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz Dekretem Konferencji Episkopatu Polski (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku ):

1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi w Chorzowie , ul. Wolności 51, 41-500 Chorzów, reprezentowana przez ks. proboszcza.

2. Dane gromadzone są wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Kościoła katolickiego.

3. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń
w Parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

4. Parafia stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem.

5. Kontaktując się z Parafią (kancelarią parafialną, administratorem strony www) użytkownik internetowy zgadza się na przetwarzanie danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych) w celu przekazania odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych osobowych.

6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji.

7. Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby),
  • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do bycia zapomnianym na zasadach określonych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych ks. Adama Zgodzaja e-mail iod@katowicka.pl.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).