O Parafii

Z „Katalogu Archidiecezji Katowickiej 2005”

wydanego przez Kurię Metropolitalną w Katowicach

Powiększająca się liczebnie parafia św. Barbary w Chorzowie (ówczesnej Królewskiej Hucie) wymagała podziału. Budowę kościoła św. Jadwigi, według projektu Salzenbergera przy współudziale konstruktora Jackisch’a, rozpoczęta w 1873. Nowy kościoł będący kościołem filialnym parafii św. Barbary, został poświęcony 18 X 1874 przez ks. Hermana Gleicha (…). Parafia św. Jadwigi erygowana została 1 VII 1889. W roku 1908 kościół św. Jadwigi rozbudowano (…).

Kronika parafialna: od 1947

Ulice należące do parafii: Chrobrego, Cmentarna, Dąbrowskiego 41-57, 36-70, Drzymały, Dworcowa, Pl. Dworcowy, Faski, Głogowska, Hajducka 1-65a, 2-60, Jagiellońska, Katowicka 78-80, 105 Kazimierza, Księcia Władysława Opolskiego, Mielęckiego, Moniuszki, Pocztowa, Powstańców 1-71, 2-60, Pułaskiego, Rostka, Rynek, Sądowa, Sienkiewicza, Sobieskiego 1-7, 2-14, Strzelców Bytomskich 1-11, 4-20, Truchana, Wolności 1-91a, 4-112, Zjednoczenia, Żeromskiego,

Liczba parafian: 10 500

Odpust: niedziela po 15 października (jeżeli uroczystość św. Jadwigi przypada w poniedziałek to odpust jest 15 października)

Wieczna adoracja: całodzienna

Instytucje charytatywne:

  • jadłodajnia
  • ochronka
  • świetlica

Inne kościoły i kaplice:

  1. kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Opieki ul. Powstańców 45
  2. kaplica Matki Bożej z Lourdes w Szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich 11
  3. kaplica św. Ignacego Loyoli na probostwie

Domy zakonne: Siostry Szarytki, ul. Powstańców 45