Kapłani aktualnie posługujący w Parafii

ks. Emanuel Pietryga

ks. Emanuel Pietryga

Proboszcz

Urodzony 4 marca 1961 w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 stycznia 1987 r. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej i ekonomem Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej. Proboszcz od 1999 r. W parafii opiekuje się Akcją Katolicką, Diakonią Słowa, Dziećmi wczesnokomunijnymi, Legionem Maryi, świeckimi szafarzami, Wspólnotą Neokatechumenalną, Zespołem Charytatywnym, prowadzi katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

ks. dr Marcin Niesporek

ks. dr Marcin Niesporek

Kapelan szpitalny

Urodzony 17 czerwca 1979 w Rydułtowach, święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 2004 roku z rąk ks. abpa Damiana Zimonia. W roku 2010 obronił rozprawę doktorską na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z teologii pastoralnej przedstawiając rozprawę doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Góreckiego: „Formacja chrześcijańska w wielkopostnych listach pasterskich biskupów polskich w latach 1979-2005”.

 Wcześniej duszpasterzował w parafiach: św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach (2004-2007), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym (2007-2010), w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie (2010-2015), gdzie pełnił funkcję rekolekcjonisty archidiecezjalnego przed wizytacjami biskupimi ks. abpa Damiana Zimonia i ks. abpa Wiktora Skworca (2010-2014). Od 2015 do 2020 roku  był kapelanem opieki hospicyjnej i paliatywnej hospicjum chorzowskiego w parafii WNMP w Chorzowie Batorym. Jest diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. W naszej parafii pełni posługę kapelana szpitalnego.

ks. Szymon Kiera

ks. Szymon Kiera

Wikariusz

Urodzony 22 lutego 1976 w Chorzowie, święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2003 w katowickiej katedrze. Jako neoprezbiter posługiwał w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, a następnie przebywał na studiach specjalistycznych z liturgiki i teologii duchowości w Rzymie. Po powrocie do kraju był kapelanem w Domu Prowincjalnym sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach i misjonarzem diecezjalnym, a następnie wikariuszem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. Od 31 sierpnia 2017 rozpoczął posługę w naszej parafii.

ks. Karol Faj

ks. Karol Faj

Wikariusz

Urodzony 20 maja 1989 w Świętochłowicach. Pochodzi z parafii NSPJ w Świętochłowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 17 maja 2014, a jego hasło prymicyjne to: „niech mi się stanie według słowa twego „. Studia teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Teologia stworzenia według J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Przed przyjściem do naszej parafii w sierpniu 2017 posługiwał przez 3 lata w parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach.

ks. dr Piotr Larysz

ks. dr Piotr Larysz

Wikariusz

Urodzony 29 czerwca 1982 r. w Żorach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia 12 maja 2007 r. W roku 2018 obronił rozprawę doktorską na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z zakresu historii Kościoła, przedstawiając rozprawę doktorską pod kierunkiem ks. dr. hab. Henryka Olszara: „Ksiądz Jerzy Pawlik – życie i działalność 1919-2009”.
Był wikariuszem w parafii św. Barbary w Chorzowie i św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Był także rezydentem i prefektem w parafii MB Częstochowskiej w Knurowie. Jest również archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk harcerskich i kapelanem Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach oraz działaczem polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach.