Kapłani aktualnie posługujący w Parafii

ks. Emanuel Pietryga

ks. Emanuel Pietryga

Proboszcz

Urodzony 4 marca 1961 w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 stycznia 1987 r. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej i ekonomem Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej. Proboszcz od 1999 r. W parafii opiekuje się Akcją Katolicką, Diakonią Słowa, Dziećmi wczesnokomunijnymi, Legionem Maryi, świeckimi szafarzami, Wspólnotą Neokatechumenalną, Zespołem Charytatywnym, prowadzi katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

ks. Jacek Spyra

Kapelan szpitalny

Urodzony 2 sierpnia 1963 r. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989. z rąk ks. abpa Damiana Zimonia. W naszej parafii od października 2021 pełni posługę kapelana szpitalnego.

ks. Szymon Kiera

ks. Szymon Kiera

Wikariusz

Urodzony 22 lutego 1976 w Chorzowie, święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2003 w katowickiej katedrze. Jako neoprezbiter posługiwał w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, a następnie przebywał na studiach specjalistycznych z liturgiki i teologii duchowości w Rzymie. Po powrocie do kraju był kapelanem w Domu Prowincjalnym sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach i misjonarzem diecezjalnym, a następnie wikariuszem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. Od 31 sierpnia 2017 rozpoczął posługę w naszej parafii.

ks. Karol Faj

ks. Karol Faj

Wikariusz

Urodzony 20 maja 1989 w Świętochłowicach. Pochodzi z parafii NSPJ w Świętochłowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 17 maja 2014, a jego hasło prymicyjne to: „niech mi się stanie według słowa twego „. Studia teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Teologia stworzenia według J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Przed przyjściem do naszej parafii w sierpniu 2017 posługiwał przez 3 lata w parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach.

ks. dr Piotr Larysz

ks. dr Piotr Larysz

Wikariusz

Urodzony 29 czerwca 1982 r. w Żorach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia 12 maja 2007 r. W roku 2018 obronił rozprawę doktorską na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z zakresu historii Kościoła, przedstawiając rozprawę doktorską pod kierunkiem ks. dr. hab. Henryka Olszara: „Ksiądz Jerzy Pawlik – życie i działalność 1919-2009”.
Był wikariuszem w parafii św. Barbary w Chorzowie i św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Był także rezydentem i prefektem w parafii MB Częstochowskiej w Knurowie. Jest również archidiecezjalnym duszpasterzem środowisk harcerskich i kapelanem Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach oraz działaczem polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach.