Kapłani aktualnie posługujący w Parafii

ks. Emanuel Pietryga

ks. Emanuel Pietryga

Proboszcz

Urodzony 4 marca 1961 w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 stycznia 1987 r. Jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej i ekonomem Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej. Proboszcz od 1999 r. W parafii opiekuje się Akcją Katolicką, Diakonią Słowa, Dziećmi wczesnokomunijnymi, Legionem Maryi, świeckimi szafarzami, Wspólnotą Neokatechumenalną, Zespołem Charytatywnym, prowadzi katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

ks. Szymon Kos

ks. Szymon Kos

Prefekt - katecheta stały

ks. dr Marcin Niesporek

ks. dr Marcin Niesporek

Kapelan szpitalny

Urodzony 17 czerwca 1979 w Rydułtowach, święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 2004 roku z rąk ks. abpa Damiana Zimonia. W roku 2010 obronił rozprawę doktorką na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z teologii pastoralnej przedstawiając rozprawę doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Góreckiego: „Formacja chrześcijańska w wielkopostnych listach pasterskich biskupów polskich w latach 1979-2005”.

 Wcześniej duszpasterzował w parafiach: św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach (2004-2007), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym (2007-2010), w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie (2010-2015), gdzie pełnił funkcję rekolekcjonisty archidiecezjalnego przed wizytacjami biskupimi ks. abpa Damiana Zimonia i ks. abpa Wiktora Skworca (2010-2014). Od 2015 do 2020 roku  był kapelanem opieki hospicyjnej i paliatywnej hospicjum chorzowskiego w parafii WNMP w Chorzowie Batorym. Jest diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. W naszej parafii pełni posługę kapelana szpitalnego.

ks. Szymon Kiera

ks. Szymon Kiera

Wikariusz

Urodzony 22 lutego 1976 w Chorzowie, święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2003 w katowickiej katedrze. Jako neoprezbiter posługiwał w parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, a następnie przebywał na studiach specjalistycznych z liturgiki i teologii duchowości w Rzymie. Po powrocie do kraju był kapelanem w Domu Prowincjalnym sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach i misjonarzem diecezjalnym, a następnie wikariuszem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. Od 31 sierpnia 2017 rozpoczął posługę w naszej parafii.

ks. Karol Faj

ks. Karol Faj

Wikariusz

Urodzony 20 maja 1989 w Świętochłowicach. Pochodzi z parafii NSPJ w Świętochłowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 17 maja 2014, a jego hasło prymicyjne to: „niech mi się stanie według słowa twego „. Studia teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Teologia stworzenia według J. Ratzingera/Benedykta XVI”. Przed przyjściem do naszej parafii w sierpniu 2017 posługiwał przez 3 lata w parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach.