Komunia Św.

Najświętsza Eucharystia

Najbardziej czcigodny sakrament, w którym sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się i jest spożywany. Dzięki niej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe sakramenty i wszystkie dzieła kościelne mają związek z Eucharystią i ku niej są ukierunkowane. Godziny sprawowania Mszy św. w naszej parafii patrz tutaj.

I Komunia św. dzieci kl. III szkoły podstawowej

Pierwszymi katechetami, odpowiedzialnymi za przygotowanie dziecka do I Komunii św. są rodzice. To ich wiara i jej praktykowanie są najlepszym przygotowaniem dziecka do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Dlatego obowiązkiem wynikającym z wiary jest obecność rodziców wraz z dziećmi na niedzielnej Mszy św., ich regularne przystępowanie do spowiedzi św. i przyjmowanie Chrystusa w Komunii św. Miłość rodziców do Eucharystii naturalnie przechodzi na dziecko. Ich umiłowanie życia w łasce uświęcającej, coniedzielne, pełne zjednoczenie z Chrystusem w Komunii św. jest ich najlepszym świadectwem łączności z Bogiem i Kościołem. Pierwsze spotkanie dla rodziców odbywa się już w czerwcu roku szkolnego, w którym dzieci chodzą jeszcze do II klasy (termin wg ogłoszeń duszpasterskich i informacji listownej, która dociera do rodziców dzieci). Potem od września spotkania odbywają się co miesiąc spotkania w dużej sali Domu Parafialnego tylko dla rodziców. Dla dzieci i rodziców  nabożeństwa przygotowujące do I Komunii św. odbywają się w niedziele na Eucharystii o 11.30. Są one następujące (zwykle odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca):

 • EUCHARYSTIA z obrzędem włączenia dzieci w kandydatów do Przyjęcia Komunii świętej (skrutinium wiary i modlitwy) – październik,
 • EUCHARYSTIA, podczas której nastąpi błogosławieństwo różańców – październik,
 • EUCHARYSTIA w intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich Rodziców, połączona z błogosławieństwem „Skarbców“ – listopad,
 • KATECHEZA dla rodziców,  Dom Parafialny ul. Chrobrego 17 – Sakramenty – szkołą Bożej Miłości- listopad,
 • EUCHARYSTIA w intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich Rodziców połączona z błogosławieństwem medalików i aktem oddania się Matce Bożej, (skrutinium   oddania się Matce) – grudzień,
 • KATECHEZA dla Rodziców, godz. Dom Parafialny,ul. Chrobrego 17 –   Eucharystia – szkołą  komunii –grudzień,
 • EUCHARYSTIA połączona z obrzędem przyjęcia Słowa Bożego przez Dzieci (skrutinium przyjęcia Słowa), styczeń,
 • EUCHARYSTIA w intencji dzieci pierwszokomunijnych  oraz ich Rodziców, połączona z błogosławieństwem świec(skrutinium światła) – luty,
 • KATECHEZA dla rodziców, Dom Parafialny – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi św. – luty,
 • EUCHARYSTIA połączona z obrzędem błogosławieństwa i wręczenia krzyży dzieciom (skrutinium Zbawienia) Niedziela Palmowa
 • PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA,  – miesiąc przed I Komunią św.,
 • EUCHARYSTIA w intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców połączona z obrzędem błogosławieństwa alb dzieci – kwiecień,
 • KATECHEZA dla rodziców, Dom Parafialny Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej – kwiecień,
 • Wczesna Komunia św. – pierwsza niedziela maja,
 • Próby przed uroczystością I Komunii św. – kilka dni przed I Komunią św.,
 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA –  dzień przed I Komunią św.,
 • EUCHARYSTIA z udzieleniem  I Komunii świętej – zwykle druga niedziela maja.

Medaliki, różańce, skarbczyki, świece (te ostatnie mogą być z sakramentu chrztu św.) – zakupujemy we własnym zakresie w Księgarni św. Jacka przy ul. Wolności. W naszej parafii obowiązują jednakowe stroje  dla dziewcząt i jednakowe dla chłopców. Można je zakupić lub wypożyczyć.

Wczesna Komunia św.

Jest zachęta Kościoła, by dzieci posyłać do wczesnej Komunii św. , która może obejmuje dzieci 6 letnie (wyjątkowo 5 letnie) oraz dzieci z I klasy. Warunkiem podstawowym jest ślub kościelny rodziców i ich pełne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Dzieci wczesnokomunijne przychodzą raz w tygodniu na katechezy ze swoimi rodzicami, gdzie odbywa się ich przygotowanie do I Komunii św. By dziecko mogło przystąpić do wczesnej komunii św. musi mieć wystarczające rozeznanie, by odróżnić Chleb eucharystyczny od zwykłego opłatka i znać podstawowe modlitwy oraz minimalną zdolność do wytrwania na niedzielnej Eucharystii. Wczesna  Komunia św. odbywa się   w naszej parafii zwykle w pierwszą niedzielę maja (tydzień przed I Komunią św. dzieci kl. III). Można do wczesnej Komunii św. posłać dziecko w tym samym roku z bratem czy siostrą, które są już w III klasie. Zwykle starszy brat czy siostra dołączają się wtedy do młodszego dziecka i przystępują do I Komunii św. wraz z młodszym rodzeństwem. Plan nabożeństw i katechez dla rodziców – patrz wyżej jak dla dzieci klas drugich

I Komunia św. w Triduum Paschalnym (czyli w Wielki Czwartek)

komunia-czwartek

W naszej parafii istnieje też możliwość zgłoszenia dziecka do I Komunii św., którą łączymy ze szczytem całego roku liturgicznego czyli z Triduum paschalnym. Najważniejsze dni w życiu Kościoła łączą się w sercu dziecka i całej rodziny z najważniejszym dniem dotychczasowego życia. Warto zwrócić uwagę na rozdzielenie uczty rodzinnej od samego dnia I Komunii św. (uczta rodzinna ma miejsce dopiero w niedzielę Zesłania Ducha Św.). Zgłoszenia do tej formy I Komunii św. możliwe są do końca września.. Dzieci (i chłopcy, i dziewczynki) mają jednakowe alby liturgiczne, a zamiast białego tygodnia dzieci przychodzą w albach we wszystkie niedziele okresu wielkanocnego. Plan nabożeństw dla tych dzieci – patrz tak jak wyżej dla dzieci klas drugich ( z małymi wyjątkami – alby są pobłogosławione przed triduum  paschalnym).