Zespół Charytatywny

MIŁOSIERDZIE nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę Ewangelii. Wszystko objawia się w miłosierdziu; wszystko się rozstrzyga w miłosiernej miłości Ojca…   Papież Franciszek

Kościół żyje i rozwija się: słowem Bożym, łaską sakramentów, które sprawuje oraz posługą ubogim (Caritas). Cała wspólnota Ludu Bożego, a zarazem każdy ochrzczony z osobna, są wezwani do odpowiedzialności za dzieła miłosierdzia wobec osób żyjących w Kościele i poza nim. Podstawowym miejscem posługi charytatywnej jest parafia.

Zespół charytatywny działający przy parafii św. Jadwigi Śl. ma już swoją długoletnią tradycję. Nasz punkt znajduje się w budynku probostwa. Pomocą jest objętych ok. 250 rodzin i osób samotnych. Główne  są  to osoby starsze i niepełnosprawne, samotne, które nie mają wsparcia rodziny, osoby chore, bezdomne, bezrobotne, ofiary przemocy i w  szeroko pojętym słowie uzależnione.

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 9.00. Pomoc jest udzielana według potrzeb i sytuacji materialnej danego środowiska.

 • W naszym punkcie  wydawany jest chleb od poniedziałku do soboty w godz.16.00 – 16.30 w  kiosku parafialnym (chleb również jest wydawany o godzinie 11:30 u sióstr szarytek od strony ul. Drzymały)
 • Pomoc żywnościowa jest udzielana zawsze osobom, które się do nas zwrócą. Dla osób  korzystających ze stałej pomocy, żywność wydawana jest w poniedziałki , środy i piątki  po 15 dniu miesiąca od godziny 8.30 – 10.00.
 • Odzież wydawana jest wtorki i czwartki od 8.30-9.00.
 • Odwiedzamy także osoby w domach i szpitalach. Chorych zgłaszamy do odwiedzin kapłana raz w miesiącu.
 • Raz w miesiącu sprawowana jest Msza św.  z ubogimi, połączona z posiłkiem. W okolicach Świąt Bożego Narodzenia organizowane są spotkanie opłatkowe, a w okresie wielkanocnym  śniadanie wielkanocne.
 • Przed odpustem parafialnym w sobotę odprawiana jest Msza św. w intencji chorych i starszych wiekiem parafian i nasz Zespół charytatywny pomaga w jej organizacji. W pierwszą niedziele miesiąca zbieramy przed kościołem pieniądze na pomoc ubogim .
 • Sprzedajemy przed świętami Bożego Narodzenia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki  a paschaliki w Wielkim Poście w kiosku parafialnym

Współpracujemy z:

 • Caritas Katowicka,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • prawnikiem,
 • lekarzami specjalistami,
 • Hospicjum,
 • Siecią Bakhita – działającą na rzecz osób ofiar handlu ludźmi,
 • Centrum  Ewangelizacji i Misji – pomagającą ofiarom przemocy,
 • wolontariatem „Iskra” działającym przy szkole im. M. Batko.

Kontakt 

e-mail kancelarii parafialnej        chorzow.jadwiga@archidiecezjakatowicka.pl

Wsparcie

Konto parafii:
Parafia św. Jadwigi, Chorzów, ul. Wolności 51
Bank Śląski O/Chorzów
27 1050 1243 1000 0022 1605 2064

tytułem: zespół charytatywny