Parafia św. Jadwigi w Chorzowie

Spodobało się Bogu zbawić ludzi nie inaczej jak tylko we wspólnocie…

Aktualności Jubileusz Z życia Parafii

Misje Święte 2024 – renowacja

5-13 października 2024

„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”(Mt 11,6)

17.00 – Rozpoczęcie Misji Św. przy Krzyżu Misyjnym.
Procesja do kościoła i nabożeństwo wprowadzenia „Arki Przymierza”

18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

XI stacja Drogi Krzyżowej – Śmierć Jezusa na krzyżu

V Przykazanie Boże – Nie zabijaj

Intencja modlitewna:
W intencji wszystkich ochrzczonych naszej parafii
          o żywą i dojrzałą wiarę dla nich.

8.00, 10.00, 11.30, 14.00, 19.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

17.30 – WIECZÓR ODNOWIENIA PRZYMIERZA CHRZTU ŚW. –
               nauka misyjna dla wszystkich ochrzczonych
               DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

IV Przykazanie Boże – Czcij ojca swego i matkę swoją

  7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej

  8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

  9.00 – Nabożeństwo w intencji zmarłych z naszych rodzin

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej

18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.05 – WIECZÓR Z JEZUSEM W GETSEMANI połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie osób doświadczających samotności
            DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

IV stacja Drogi Krzyżowej – Spotkanie z Matką

III Przykazanie Boże – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Intencja modlitewna: W intencji młodzieży naszej parafii, by miała potrzebę spotkania z Bogiem, który przynosi pokój serca.

  7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej

  8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej

18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.05 – WIECZÓR MŁODYCH Z JEZUSEM DAJĄCYM POKÓJ – nauka misyjna dla młodzieży, szczególnie dla tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przyjęli sakrament bierzmowania (od roku 2015) oraz dla kandydatów do bierzmowania
            DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

V stacja Drogi Krzyżowej – Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi

I Przykazanie Boże – Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

Intencja modlitewna: W intencji rodziców, którzy wychowują dzieci, aby pomogli im wzrastać duchowo i nauczyli ich stawiać Boga na pierwszym miejscu w życiu.

  7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej

  8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

  9.00 – Nabożeństwo maryjne z nauką dla członków grup apostolskich
i modlitewnych parafii

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.05 – WIECZÓR Z MIŁOSIERNYM OJCEM połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie dla rodziców wychowujących dzieci, a zwłaszcza rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i kandydatów do bierzmowania oraz tych, których dzieci są już dorosłe; także dla rodziców w związkach niesakramentalnych – celebracja gestu ojcostwa
            DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

VI stacja Drogi Krzyżowej – św. Weronika ociera twarz Jezusa

VI Przykazanie Boże – Nie cudzołóż

Intencja modlitewna: W intencji małżonków naszej parafii, aby dochowali wzajemnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej.

  7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej

  8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej

18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną oraz uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich

19.05 – WIECZÓR ZE ŚWIĘTĄ WERONIKĄ połączony z nauką dla wszystkich, szczególnie dla małżonków (rozdanie chust św. Weroniki)
            DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

X stacja Drogi Krzyżowej – Obnażenie Jezusa z szat

VII Przykazanie Boże – Nie kradnij

Intencja modlitewna: W intencji chorych i cierpiących w domach oraz
w szpitalach.

7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej

8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

10.00 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych i seniorów z namaszczeniem chorych oraz indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej

18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.05 – WIECZÓR KONTEMPLACJI OBLICZA CIERPIĄCEGO CHRYSTUSA połączony z Drogą Krzyżową ulicami parafii (przynosimy świece lub znicze))
            DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

XI stacja Drogi Krzyżowej – Jezus do krzyża przybity

II Przykazanie Boże – Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego
nadaremno

Intencja modlitewna: W intencji wszystkich Parafian, aby byli chrześcijanami nie tylko z nazwy.

  7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej

  8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej

18.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

19.05 – WIECZÓR PRZY KRZYŻU CHRYSTUSA połączony z nauką
            dla wszystkich Parafian oraz poświęceniem Krzyży misyjnych
            DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

I stacja Drogi Krzyżowej – Pan Jezus na śmierć skazany

VIII przykazanie Boże – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu

Intencja modlitewna: W intencji trwałych owoców przeżytych Misji Świętych oraz o powrót tych Parafian, którzy są daleko od Boga.

8.00, 10.00, 11.30, 14.00, 19.00  – Msza św. z nauką misyjną ogólną, zyskaniem odpustu zupełnego oraz błogosławieństwem apostolskim |
18.00 – Nabożeństwo zakończenia Misji Świętych i procesja do krzyża misyjnego